คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดเชียงใหม่

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 47.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 59.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 18:01 246° 246° 9.6 18:18 247° - - - F
7 ม.ค. 18:02 247° 13° 243° 33.6 19:08 249° 18:31 246° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:19 253° 251° 14.3 18:44 253° - - - F
6 ก.พ. 18:20 254° 15° 250° 38.3 19:34 257° 18:53 253° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:31 265° 261° 19.5 19:08 264° 18:48 262° C
8 มี.ค. 18:32 265° 19° 262° 43.5 19:57 269° 19:09 10° 265° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:39 277° 272° 2.8 18:42 272° - - - F
6 เม.ย. 18:39 277° 11° 273° 26.8 19:32 277° 19:03 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:47 287° 283° 13.0 19:12 285° - - - F
6 พ.ค. 18:48 288° 17° 283° 37.1 20:08 289° 19:23 285° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:58 294° -1° 291° 2.0 18:55 291° - - - F
4 มิ.ย. 18:58 294° 11° 289° 26.0 19:55 293° 19:24 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 19:05 295° 291° 16.8 19:42 293° 19:21 292° D
4 ก.ค. 19:05 295° 20° 285° 40.8 20:40 291° 19:47 10° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 19:00 289° 288° 8.8 19:21 290° - - - F
2 ส.ค. 18:59 289° 16° 281° 32.8 20:14 286° 19:32 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:41 280° 282° 1.1 18:50 283° - - - F
31 ส.ค. 18:40 279° 13° 273° 25.1 19:38 277° 19:06 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:15 268° 265° 16.8 18:57 268° 18:34 266° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:53 256° 257° 7.3 18:16 259° - - - F
29 ต.ค. 17:53 256° 14° 248° 31.3 19:03 254° 18:24 251° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:45 248° 244° 19.7 18:29 248° 18:05 246° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:55 246° 245° 5.7 18:03 245° - - - F
27 ธ.ค. 17:55 246° 12° 240° 29.7 18:58 246° 18:23 243° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดเชียงใหม่
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:58 114° 10° 117° -25.5 06:07 113° 06:35 115° B
6 ม.ค. 06:58 114° -1° 113° -1.5 06:57 113° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:57 107° 113° -21.1 06:28 111° - - - F
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:41 96° 10° 110° -40.4 05:51 106° 06:18 109° A
6 มี.ค. 06:40 96° 103° -16.4 06:29 103° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:16 84° 98° -33.6 05:43 95° 06:01 97° B
5 เม.ย. 06:15 84° -2° 90° -9.6 06:19 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:55 73° 84° -23.8 05:32 82° - - - F
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:46 66° 12° 79° -35.2 04:48 75° 05:21 77° A
3 มิ.ย. 05:46 66° 72° -11.2 05:34 71° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:51 65° 70° -20.4 05:07 67° 05:31 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 06:01 70° 14° 71° -28.2 04:49 67° 05:29 70° A
1 ส.ค. 06:01 70° 69° -4.2 05:54 68° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 06:09 80° 19° 76° -35.5 04:37 70° 05:28 10° 74° A
30 ส.ค. 06:09 80° 76° -11.5 05:43 74° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:14 91° 23° 85° -43.2 04:26 77° 05:26 13° 81° A
28 ก.ย. 06:14 92° 86° -19.2 05:30 82° 05:54 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:22 103° 14° 98° -28.3 05:14 92° 05:52 95° A
28 ต.ค. 06:22 103° 99° -4.3 06:16 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:36 112° 20° 110° -39.5 05:00 101° 05:53 11° 106° A
26 พ.ย. 06:37 112° 109° -15.5 06:00 106° 06:21 108° C
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:54 114° 13° 118° -29.3 05:47 112° 06:24 115° A
26 ธ.ค. 06:54 114° 115° -5.3 06:45 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430