คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดชุมพร

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 10° 30.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 10.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดชุมพร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 18:15 247° 248° 9.8 18:31 248° - - - F
7 ม.ค. 18:16 247° 14° 246° 33.8 19:21 250° 18:45 248° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:29 254° 252° 14.4 18:54 254° - - - F
6 ก.พ. 18:29 254° 16° 253° 38.4 19:41 257° 19:01 255° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:34 265° 262° 19.5 19:11 264° 18:50 263° C
8 มี.ค. 18:34 265° 19° 265° 43.5 19:57 269° 19:11 10° 267° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:34 276° 272° 2.7 18:40 272° - - - F
6 เม.ย. 18:34 277° 12° 274° 26.7 19:27 277° 18:58 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:36 287° 283° 12.9 19:02 284° - - - F
6 พ.ค. 18:36 287° 17° 285° 36.9 19:55 288° 19:11 286° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:43 293° -1° 290° 1.7 18:41 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:43 293° 12° 290° 25.7 19:40 292° 19:08 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:49 294° 291° 16.6 19:26 292° 19:05 292° C
4 ก.ค. 18:49 293° 21° 288° 40.6 20:25 291° 19:32 11° 289° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:47 288° 288° 8.6 19:07 289° - - - F
2 ส.ค. 18:47 288° 17° 283° 32.6 20:03 285° 19:21 284° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:34 279° 282° 1.0 18:41 283° - - - F
31 ส.ค. 18:34 279° 13° 275° 25.0 19:33 277° 19:00 276° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:15 268° 266° 16.8 18:58 268° 18:34 267° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 18:01 257° 259° 7.4 18:22 259° - - - F
29 ต.ค. 18:00 256° 15° 251° 31.4 19:12 254° 18:32 253° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:58 249° 247° 19.9 18:42 249° 18:18 248° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 18:09 246° 246° 6.0 18:18 246° - - - F
27 ธ.ค. 18:10 246° 13° 243° 30.0 19:13 247° 18:38 245° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดชุมพร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:42 113° 10° 114° -25.7 05:52 112° 06:20 113° A
6 ม.ค. 06:43 113° -1° 112° -1.7 06:42 112° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:46 107° 112° -21.3 06:14 110° 06:32 111° D
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:36 96° 12° 109° -40.4 05:40 106° 06:11 107° A
6 มี.ค. 06:36 96° 103° -16.5 06:21 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:19 84° 97° -33.5 05:39 95° 06:01 96° A
5 เม.ย. 06:19 84° -1° 90° -9.5 06:18 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 06:05 74° 84° -23.7 05:35 83° 05:52 83° D
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 06:00 67° 14° 78° -35.0 04:57 76° 05:32 77° A
3 มิ.ย. 06:00 67° 72° -11.0 05:45 72° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 06:05 66° 70° -20.2 05:21 68° 05:46 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 06:12 71° 14° 70° -28.0 05:03 68° 05:41 69° A
1 ส.ค. 06:12 71° 70° -4.0 06:07 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 06:14 80° 18° 74° -35.4 04:49 71° 05:36 10° 73° A
30 ส.ค. 06:14 80° 76° -11.4 05:52 75° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:12 91° 22° 81° -43.2 04:33 77° 05:28 12° 79° A
28 ก.ย. 06:12 92° 84° -19.2 05:34 83° 05:55 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:13 103° 14° 95° -28.4 05:13 92° 05:46 93° A
28 ต.ค. 06:13 103° 98° -4.4 06:10 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:22 111° 20° 106° -39.7 04:52 101° 05:42 11° 103° A
26 พ.ย. 06:23 111° 107° -15.7 05:49 106° 06:08 107° D
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:38 114° 14° 115° -29.6 05:32 111° 06:08 113° A
26 ธ.ค. 06:38 114° 114° -5.6 06:29 113° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430