คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดขอนแก่น

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 26.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 50.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดขอนแก่น
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 17:50 247° 247° 9.4 18:06 248° - - - F
7 ม.ค. 17:51 247° 13° 244° 33.4 18:56 249° 18:20 246° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:07 254° 251° 14.1 18:31 253° - - - F
6 ก.พ. 18:07 254° 15° 251° 38.1 19:20 257° 18:40 254° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:17 265° 261° 19.2 18:53 264° 18:33 263° C
8 มี.ค. 18:17 265° 19° 262° 43.2 19:41 269° 18:54 10° 265° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:22 277° 272° 2.5 18:26 272° - - - F
6 เม.ย. 18:22 277° 11° 273° 26.5 19:15 277° 18:46 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:29 287° 283° 12.7 18:53 284° - - - F
6 พ.ค. 18:29 288° 17° 284° 36.7 19:48 288° 19:04 285° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:38 294° -2° 290° 1.6 18:35 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:39 294° 11° 289° 25.6 19:35 292° 19:04 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:45 294° 291° 16.5 19:21 293° 19:01 292° D
4 ก.ค. 18:45 294° 20° 286° 40.5 20:20 291° 19:27 11° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:41 289° 288° 8.5 19:01 290° - - - F
2 ส.ค. 18:40 289° 16° 281° 32.5 19:55 285° 19:14 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:24 280° 282° 0.8 18:32 283° - - - F
31 ส.ค. 18:23 279° 13° 274° 24.8 19:21 277° 18:49 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:00 268° 265° 16.6 18:42 268° 18:18 267° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:40 257° 258° 7.1 18:02 259° - - - F
29 ต.ค. 17:40 256° 15° 249° 31.0 18:50 254° 18:11 251° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:34 248° 245° 19.5 18:17 248° 17:53 247° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:44 246° 245° 5.5 17:52 246° - - - F
27 ธ.ค. 17:44 246° 12° 241° 29.5 18:47 246° 18:12 243° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดขอนแก่น
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:38 113° 10° 116° -25.8 05:47 112° 06:15 114° A
6 ม.ค. 06:39 113° 113° -1.8 06:37 113° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:39 107° 113° -21.4 06:08 111° 06:25 112° E
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:24 96° 11° 110° -40.6 05:32 106° 06:01 108° A
6 มี.ค. 06:24 96° 103° -16.7 06:11 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:02 84° 98° -33.8 05:26 95° 05:46 97° B
5 เม.ย. 06:01 84° -1° 90° -9.8 06:03 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:43 73° 84° -24.0 05:17 83° 05:31 83° E
5 พ.ค. 05:42 73° -4° 77° -0.0 05:58 78° - - - F
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:35 67° 13° 79° -35.4 04:35 75° 05:09 77° A
3 มิ.ย. 05:35 66° 72° -11.4 05:22 71° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:40 66° 70° -20.6 04:55 67° 05:20 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 05:49 71° 15° 71° -28.4 04:37 67° 05:17 69° A
1 ส.ค. 05:49 71° 69° -4.4 05:42 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 05:55 80° 19° 75° -35.7 04:25 70° 05:15 10° 73° A
30 ส.ค. 05:55 80° 76° -11.7 05:30 74° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 05:58 91° 23° 83° -43.5 04:12 77° 05:11 12° 81° A
28 ก.ย. 05:58 92° 86° -19.4 05:15 82° 05:39 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:04 103° 14° 97° -28.6 04:58 92° 05:35 94° A
28 ต.ค. 06:04 103° 98° -4.5 05:58 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:17 111° 20° 109° -39.8 04:42 101° 05:35 11° 105° A
26 พ.ย. 06:18 111° 109° -15.8 05:41 106° 06:02 107° C
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:34 114° 13° 117° -29.6 05:27 112° 06:04 115° A
26 ธ.ค. 06:34 114° 114° -5.6 06:25 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430