คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดลำปาง

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 18.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 31.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดลำปาง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 18:00 247° 246° 9.5 18:16 247° - - - F
7 ม.ค. 18:01 247° 13° 243° 33.6 19:07 249° 18:30 246° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:18 253° 251° 14.3 18:43 253° - - - F
6 ก.พ. 18:18 254° 15° 250° 38.3 19:32 257° 18:51 253° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:30 265° 261° 19.4 19:06 264° 18:46 262° C
8 มี.ค. 18:30 265° 19° 262° 43.5 19:54 269° 19:07 10° 265° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:36 277° 272° 2.8 18:40 272° - - - F
6 เม.ย. 18:37 277° 11° 273° 26.8 19:30 277° 19:00 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:44 287° 283° 13.0 19:09 285° - - - F
6 พ.ค. 18:45 288° 17° 283° 37.0 20:05 289° 19:20 285° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:55 294° -1° 291° 1.9 18:52 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:55 294° 11° 289° 25.9 19:52 293° 19:21 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 19:02 295° 291° 16.8 19:38 293° 19:18 292° D
4 ก.ค. 19:02 294° 20° 286° 40.8 20:37 291° 19:44 11° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:57 289° 288° 8.8 19:18 290° - - - F
2 ส.ค. 18:56 289° 16° 281° 32.8 20:11 285° 19:29 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:38 280° 282° 1.0 18:47 283° - - - F
31 ส.ค. 18:37 279° 13° 273° 25.0 19:36 277° 19:03 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:13 268° 265° 16.8 18:55 268° 18:32 266° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:52 256° 257° 7.2 18:14 259° - - - F
29 ต.ค. 17:51 256° 14° 248° 31.2 19:01 254° 18:22 251° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:44 248° 245° 19.7 18:28 248° 18:03 246° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:53 246° 245° 5.7 18:02 245° - - - F
27 ธ.ค. 17:54 246° 12° 240° 29.7 18:57 246° 18:22 243° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดลำปาง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:55 114° 10° 117° -25.5 06:04 112° 06:32 115° B
6 ม.ค. 06:55 114° -1° 113° -1.5 06:54 113° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:54 107° 113° -21.1 06:25 111° - - - F
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:38 96° 10° 110° -40.4 05:48 106° 06:16 108° A
6 มี.ค. 06:38 96° 103° -16.4 06:27 103° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:14 84° 98° -33.6 05:40 95° 05:59 97° B
5 เม.ย. 06:14 84° -2° 90° -9.6 06:17 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:54 73° 84° -23.8 05:30 82° - - - F
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:45 66° 12° 79° -35.3 04:47 75° 05:19 77° A
3 มิ.ย. 05:45 66° 72° -11.3 05:33 71° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:50 65° 70° -20.4 05:05 67° 05:30 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 05:59 70° 14° 71° -28.2 04:48 67° 05:27 69° A
1 ส.ค. 06:00 71° 69° -4.2 05:52 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 06:07 80° 19° 76° -35.5 04:36 70° 05:26 10° 74° A
30 ส.ค. 06:07 80° 76° -11.5 05:41 74° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:12 91° 23° 84° -43.2 04:24 77° 05:24 13° 81° A
28 ก.ย. 06:12 92° 86° -19.2 05:28 82° 05:52 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:19 103° 14° 97° -28.3 05:12 92° 05:49 95° A
28 ต.ค. 06:20 103° 99° -4.3 06:13 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:33 111° 20° 110° -39.5 04:57 101° 05:51 11° 106° A
26 พ.ย. 06:34 112° 109° -15.5 05:58 106° 06:18 108° C
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:51 114° 13° 118° -29.4 05:44 112° 06:21 115° A
26 ธ.ค. 06:51 114° 115° -5.3 06:42 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430