คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดเลย

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 29.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 43.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดเลย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 17:53 247° 246° 9.4 18:09 248° - - - F
7 ม.ค. 17:53 247° 13° 243° 33.4 18:59 249° 18:23 246° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:10 254° 251° 14.1 18:35 253° - - - F
6 ก.พ. 18:11 254° 15° 251° 38.1 19:24 257° 18:43 253° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:21 265° 261° 19.3 18:57 264° 18:37 262° C
8 มี.ค. 18:21 265° 19° 262° 43.3 19:45 269° 18:59 10° 265° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:27 277° 272° 2.6 18:30 272° - - - F
6 เม.ย. 18:27 277° 11° 273° 26.6 19:20 277° 18:51 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:35 287° 283° 12.8 18:59 285° - - - F
6 พ.ค. 18:35 288° 17° 283° 36.8 19:55 288° 19:10 285° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:45 294° -2° 291° 1.7 18:42 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:45 294° 11° 289° 25.7 19:42 293° 19:10 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:52 294° 291° 16.6 19:28 293° 19:08 292° D
4 ก.ค. 18:52 294° 20° 286° 40.6 20:26 291° 19:34 11° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:47 289° 288° 8.6 19:07 290° - - - F
2 ส.ค. 18:46 289° 16° 281° 32.6 20:01 285° 19:19 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:29 280° 282° 0.9 18:37 283° - - - F
31 ส.ค. 18:28 279° 13° 273° 24.9 19:26 277° 18:54 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:04 268° 265° 16.6 18:46 268° 18:23 266° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:44 257° 258° 7.1 18:05 259° - - - F
29 ต.ค. 17:43 256° 14° 248° 31.1 18:53 254° 18:14 251° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:36 248° 245° 19.5 18:20 248° 17:56 247° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:46 246° 245° 5.6 17:54 246° - - - F
27 ธ.ค. 17:47 246° 12° 241° 29.6 18:49 246° 18:15 243° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดเลย
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:45 114° 10° 116° -25.7 05:53 112° 06:22 114° A
6 ม.ค. 06:45 113° 113° -1.7 06:44 113° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:45 107° 113° -21.3 06:14 111° - - - F
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:29 96° 11° 110° -40.6 05:38 106° 06:06 108° A
6 มี.ค. 06:28 96° 103° -16.6 06:17 103° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:06 84° 98° -33.7 05:31 95° 05:50 97° B
5 เม.ย. 06:05 84° -1° 90° -9.7 06:08 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:46 73° 84° -24.0 05:21 82° 05:35 83° E
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:38 66° 13° 79° -35.4 04:39 75° 05:11 77° A
3 มิ.ย. 05:38 66° 72° -11.4 05:25 71° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:42 65° 70° -20.5 04:58 67° 05:23 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 05:52 70° 15° 71° -28.3 04:40 67° 05:20 69° A
1 ส.ค. 05:52 71° 69° -4.3 05:45 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 05:59 80° 19° 76° -35.6 04:28 70° 05:18 10° 74° A
30 ส.ค. 05:59 80° 76° -11.6 05:33 74° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:03 91° 23° 84° -43.4 04:16 77° 05:15 13° 81° A
28 ก.ย. 06:03 92° 86° -19.4 05:19 82° 05:43 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:10 103° 14° 97° -28.5 05:03 92° 05:40 95° A
28 ต.ค. 06:10 103° 98° -4.5 06:04 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:23 111° 20° 109° -39.7 04:47 101° 05:41 11° 105° A
26 พ.ย. 06:24 112° 109° -15.7 05:47 106° 06:08 108° C
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:40 114° 13° 118° -29.5 05:33 112° 06:10 115° A
26 ธ.ค. 06:41 114° 115° -5.5 06:32 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430