คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดลพบุรี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 48.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 37.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดลพบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 18:02 247° 247° 9.6 18:18 248° - - - F
7 ม.ค. 18:02 247° 13° 244° 33.6 19:08 249° 18:32 247° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:18 254° 252° 14.3 18:43 253° - - - F
6 ก.พ. 18:18 254° 16° 252° 38.3 19:31 257° 18:51 254° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:26 265° 262° 19.4 19:03 264° 18:43 263° C
8 มี.ค. 18:27 265° 19° 263° 43.4 19:50 269° 19:04 10° 266° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:30 276° 272° 2.7 18:34 272° - - - F
6 เม.ย. 18:30 277° 12° 274° 26.7 19:23 277° 18:54 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:36 287° 283° 12.9 19:00 284° - - - F
6 พ.ค. 18:36 287° 17° 284° 36.9 19:55 288° 19:11 286° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:44 293° -1° 290° 1.7 18:42 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:45 293° 12° 289° 25.7 19:41 292° 19:10 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:51 294° 291° 16.6 19:27 293° 19:07 292° D
4 ก.ค. 18:51 294° 20° 287° 40.6 20:26 291° 19:33 11° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:47 289° 288° 8.6 19:08 289° - - - F
2 ส.ค. 18:47 289° 16° 281° 32.6 20:02 285° 19:20 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:31 280° 282° 0.9 18:39 283° - - - F
31 ส.ค. 18:31 279° 13° 274° 24.9 19:29 277° 18:57 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:09 268° 266° 16.7 18:51 268° 18:28 267° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:51 257° 258° 7.2 18:12 259° - - - F
29 ต.ค. 17:50 256° 15° 249° 31.2 19:01 254° 18:22 252° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:45 248° 246° 19.7 18:29 249° 18:05 247° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:55 246° 246° 5.7 18:04 246° - - - F
27 ธ.ค. 17:56 246° 12° 242° 29.7 18:59 246° 18:24 244° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดลพบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:44 113° 10° 116° -25.7 05:53 112° 06:21 114° A
6 ม.ค. 06:44 113° 112° -1.7 06:43 112° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:46 107° 112° -21.3 06:15 110° 06:32 112° E
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:32 96° 11° 110° -40.5 05:39 106° 06:09 108° A
6 มี.ค. 06:32 96° 103° -16.5 06:19 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:11 84° 97° -33.6 05:35 95° 05:55 96° B
5 เม.ย. 06:11 84° -1° 90° -9.6 06:12 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:54 73° 84° -23.8 05:27 83° 05:42 83° E
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:47 67° 13° 79° -35.2 04:46 75° 05:20 77° A
3 มิ.ย. 05:47 67° 72° -11.2 05:33 72° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:52 66° 70° -20.4 05:07 68° 05:32 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 06:00 71° 14° 71° -28.2 04:50 67° 05:29 69° A
1 ส.ค. 06:00 71° 69° -4.2 05:54 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 06:05 80° 19° 75° -35.5 04:36 70° 05:26 10° 73° A
30 ส.ค. 06:05 80° 76° -11.5 05:41 75° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:07 91° 23° 83° -43.3 04:23 77° 05:21 12° 80° A
28 ก.ย. 06:07 92° 85° -19.3 05:25 83° 05:48 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:11 103° 14° 96° -28.4 05:07 92° 05:43 94° A
28 ต.ค. 06:12 103° 98° -4.4 06:07 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:23 111° 20° 108° -39.7 04:49 101° 05:42 11° 104° A
26 พ.ย. 06:24 111° 108° -15.7 05:49 106° 06:08 107° D
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:40 114° 13° 117° -29.5 05:33 112° 06:10 114° A
26 ธ.ค. 06:40 114° 114° -5.5 06:31 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430