คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 19° 16.0′ เหนือ ลองจิจูด 97° 56.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 18:05 246° 246° 9.6 18:21 247° - - - F
7 ม.ค. 18:05 247° 13° 243° 33.6 19:12 249° 18:35 245° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:23 253° 251° 14.3 18:48 253° - - - F
6 ก.พ. 18:24 254° 15° 250° 38.4 19:38 257° 18:56 253° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:35 265° 261° 19.5 19:12 264° 18:52 262° C
8 มี.ค. 18:36 265° 19° 261° 43.5 20:01 269° 19:14 10° 265° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:43 277° 272° 2.9 18:46 272° - - - F
6 เม.ย. 18:43 277° 11° 273° 26.9 19:37 277° 19:07 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:52 288° 283° 13.1 19:16 285° - - - F
6 พ.ค. 18:52 288° 17° 283° 37.1 20:13 289° 19:28 285° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 19:03 294° -1° 291° 2.0 19:00 291° - - - F
4 มิ.ย. 19:04 294° 11° 289° 26.0 20:01 293° 19:29 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 19:10 295° 291° 16.9 19:47 293° 19:27 292° D
4 ก.ค. 19:10 295° 20° 285° 40.9 20:45 291° 19:52 10° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 19:04 289° 288° 8.9 19:26 290° - - - F
2 ส.ค. 19:04 289° 16° 280° 32.9 20:19 286° 19:37 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:45 280° 282° 1.2 18:55 283° - - - F
31 ส.ค. 18:44 279° 13° 273° 25.1 19:43 277° 19:10 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:19 268° 265° 16.9 19:01 268° 18:38 266° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:57 256° 257° 7.3 18:20 259° - - - F
29 ต.ค. 17:56 256° 14° 248° 31.3 19:06 254° 18:28 251° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:49 248° 244° 19.7 18:32 248° 18:08 246° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:58 245° 245° 5.8 18:07 245° - - - F
27 ธ.ค. 17:58 246° 12° 240° 29.8 19:02 246° 18:26 243° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 07:03 114° 10° 117° -25.4 06:12 113° 06:40 115° B
6 ม.ค. 07:03 114° -1° 113° -1.4 07:03 113° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 07:02 107° 113° -21.0 06:33 111° - - - F
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:45 96° 10° 111° -40.3 05:56 106° 06:23 109° A
6 มี.ค. 06:44 96° 103° -16.3 06:34 103° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:20 84° 98° -33.5 05:47 95° 06:06 97° B
5 เม.ย. 06:19 83° -2° 90° -9.5 06:23 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:59 73° 84° -23.8 05:36 82° - - - F
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:50 66° 12° 79° -35.2 04:52 75° 05:24 77° A
3 มิ.ย. 05:50 66° 72° -11.2 05:38 71° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:54 65° 70° -20.3 05:10 67° 05:35 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 06:04 70° 14° 72° -28.1 04:52 67° 05:32 70° A
1 ส.ค. 06:05 70° 69° -4.1 05:57 68° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 06:12 80° 19° 76° -35.4 04:41 70° 05:32 10° 74° A
30 ส.ค. 06:13 80° 76° -11.4 05:47 74° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:18 91° 23° 85° -43.1 04:30 77° 05:30 13° 81° A
28 ก.ย. 06:18 92° 86° -19.1 05:34 82° 05:58 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:26 103° 14° 98° -28.2 05:19 92° 05:56 95° A
28 ต.ค. 06:27 103° 99° -4.2 06:21 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:41 112° 20° 110° -39.4 05:04 101° 05:58 11° 106° A
26 พ.ย. 06:42 112° 110° -15.4 06:05 106° 06:26 108° C
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:59 115° 13° 118° -29.2 05:52 112° 06:29 115° A
26 ธ.ค. 06:59 115° 115° -5.2 06:51 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430