คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดมุกดาหาร

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 32.0′ เหนือ ลองจิจูด 104° 43.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดมุกดาหาร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 17:42 247° 247° 9.3 17:58 248° - - - F
7 ม.ค. 17:43 247° 13° 244° 33.3 18:48 249° 18:12 246° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 17:59 254° 251° 13.9 18:24 253° - - - F
6 ก.พ. 18:00 254° 15° 251° 38.0 19:12 257° 18:32 254° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:09 265° 261° 19.1 18:45 264° 18:25 262° C
8 มี.ค. 18:10 265° 19° 262° 43.1 19:33 269° 18:47 10° 265° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:15 277° 272° 2.4 18:18 272° - - - F
6 เม.ย. 18:15 277° 11° 273° 26.4 19:07 277° 18:38 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:21 287° 283° 12.6 18:45 284° - - - F
6 พ.ค. 18:22 288° 17° 283° 36.6 19:41 288° 18:57 285° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:31 294° -2° 290° 1.5 18:28 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:31 294° 11° 289° 25.5 19:27 292° 18:56 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:38 294° 291° 16.4 19:13 293° 18:54 292° D
4 ก.ค. 18:38 294° 20° 286° 40.4 20:12 291° 19:20 11° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:33 289° 288° 8.4 18:53 290° - - - F
2 ส.ค. 18:33 289° 16° 281° 32.4 19:47 285° 19:06 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:16 280° 282° 0.7 18:24 283° - - - F
31 ส.ค. 18:15 279° 13° 274° 24.7 19:13 277° 18:41 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 17:52 268° 265° 16.4 18:34 268° 18:11 267° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:33 257° 258° 6.9 17:54 259° - - - F
29 ต.ค. 17:32 256° 15° 249° 30.9 18:42 254° 18:03 251° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:26 248° 245° 19.4 18:09 248° 17:45 247° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:36 246° 245° 5.4 17:44 246° - - - F
27 ธ.ค. 17:36 246° 12° 241° 29.4 18:39 246° 18:04 243° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดมุกดาหาร
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:31 113° 10° 116° -25.9 05:39 112° 06:08 114° A
6 ม.ค. 06:31 113° 113° -1.9 06:30 113° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:31 107° 113° -21.5 06:00 111° 06:18 112° E
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:17 96° 11° 110° -40.8 05:24 106° 05:53 108° A
6 มี.ค. 06:16 96° 103° -16.8 06:04 103° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 05:54 84° 98° -33.9 05:18 95° 05:38 97° B
5 เม.ย. 05:54 84° -1° 90° -9.9 05:55 91° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:35 73° 84° -24.2 05:09 83° 05:24 83° E
5 พ.ค. 05:35 73° -4° 77° -0.2 05:50 78° - - - F
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:28 67° 13° 79° -35.6 04:27 75° 05:01 77° A
3 มิ.ย. 05:27 66° 72° -11.6 05:14 71° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:32 66° 70° -20.7 04:47 67° 05:12 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 05:41 71° 15° 71° -28.5 04:29 67° 05:09 69° A
1 ส.ค. 05:42 71° 69° -4.5 05:34 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 05:47 80° 19° 76° -35.8 04:17 70° 05:07 10° 73° A
30 ส.ค. 05:47 80° 76° -11.8 05:22 74° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 05:51 91° 23° 84° -43.6 04:04 77° 05:03 13° 81° A
28 ก.ย. 05:51 92° 86° -19.6 05:07 82° 05:31 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 05:57 103° 14° 97° -28.7 04:50 92° 05:27 94° A
28 ต.ค. 05:57 103° 98° -4.7 05:51 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:10 111° 21° 109° -39.9 04:34 101° 05:27 11° 105° A
26 พ.ย. 06:10 112° 109° -15.9 05:34 106° 05:54 108° C
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:26 114° 13° 117° -29.8 05:19 112° 05:57 115° A
26 ธ.ค. 06:27 114° 114° -5.8 06:17 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430