คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดน่าน

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 18° 47.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 47.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดน่าน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 17:54 246° 246° 9.5 18:10 247° - - - F
7 ม.ค. 17:55 247° 13° 243° 33.5 19:01 249° 18:24 246° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:12 253° 251° 14.2 18:37 253° - - - F
6 ก.พ. 18:13 254° 15° 250° 38.2 19:26 257° 18:45 253° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:24 265° 261° 19.4 19:00 264° 18:40 262° C
8 มี.ค. 18:25 265° 19° 262° 43.4 19:49 269° 19:02 10° 265° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:31 277° 272° 2.7 18:34 272° - - - F
6 เม.ย. 18:32 277° 11° 273° 26.7 19:25 277° 18:55 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:40 287° 283° 12.9 19:04 285° - - - F
6 พ.ค. 18:40 288° 17° 283° 36.9 20:00 289° 19:16 285° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:51 294° -2° 291° 1.8 18:48 291° - - - F
4 มิ.ย. 18:51 294° 11° 289° 25.8 19:48 293° 19:16 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:58 295° 291° 16.7 19:34 293° 19:14 292° D
4 ก.ค. 18:58 295° 20° 286° 40.7 20:32 291° 19:40 10° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:52 289° 288° 8.7 19:13 290° - - - F
2 ส.ค. 18:52 289° 16° 281° 32.7 20:06 286° 19:25 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:34 280° 282° 1.0 18:43 283° - - - F
31 ส.ค. 18:33 279° 12° 273° 24.9 19:31 277° 18:59 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:08 268° 265° 16.7 18:50 268° 18:26 266° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:46 256° 257° 7.1 18:08 259° - - - F
29 ต.ค. 17:46 256° 14° 248° 31.1 18:55 254° 18:17 251° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:38 248° 245° 19.6 18:22 248° 17:57 246° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:47 246° 245° 5.6 17:56 245° - - - F
27 ธ.ค. 17:48 246° 12° 240° 29.6 18:51 246° 18:16 243° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดน่าน
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:51 114° 10° 117° -25.6 06:00 113° 06:28 115° B
6 ม.ค. 06:51 114° 113° -1.6 06:50 113° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:50 107° 113° -21.2 06:20 111° - - - F
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:34 96° 10° 111° -40.5 05:43 106° 06:11 109° A
6 มี.ค. 06:33 96° 103° -16.5 06:22 103° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:09 84° 98° -33.7 05:35 95° 05:54 97° B
5 เม.ย. 06:08 84° -2° 90° -9.7 06:12 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:48 73° 84° -23.9 05:24 82° - - - F
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:39 66° 12° 79° -35.4 04:41 75° 05:13 77° A
3 มิ.ย. 05:39 66° 72° -11.4 05:27 71° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:44 65° 70° -20.5 04:59 67° 05:24 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 05:54 70° 14° 71° -28.3 04:41 67° 05:22 70° A
1 ส.ค. 05:54 70° 69° -4.3 05:46 68° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 06:01 80° 19° 76° -35.6 04:29 70° 05:21 10° 74° A
30 ส.ค. 06:02 80° 76° -11.6 05:35 74° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:07 91° 23° 85° -43.3 04:18 77° 05:18 13° 81° A
28 ก.ย. 06:07 92° 86° -19.3 05:22 82° 05:47 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:15 103° 15° 98° -28.4 05:07 92° 05:45 95° A
28 ต.ค. 06:15 103° 99° -4.4 06:08 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:29 112° 20° 110° -39.6 04:52 101° 05:46 11° 106° A
26 พ.ย. 06:30 112° 109° -15.6 05:53 106° 06:13 108° C
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:47 114° 13° 118° -29.4 05:39 112° 06:17 115° A
26 ธ.ค. 06:47 114° 115° -5.4 06:38 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430