คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดนราธิวาส

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 6° 26.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 50.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดนราธิวาส
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 18:11 247° 248° 9.7 18:27 249° - - - F
7 ม.ค. 18:12 248° 14° 247° 33.7 19:16 250° 18:40 249° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:23 254° 253° 14.3 18:48 254° - - - F
6 ก.พ. 18:23 254° 16° 255° 38.3 19:34 257° 18:55 256° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:25 265° 263° 19.4 19:02 264° 18:41 264° C
8 มี.ค. 18:25 265° 19° 266° 43.4 19:46 269° 19:01 10° 267° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:22 276° 272° 2.5 18:28 272° - - - F
6 เม.ย. 18:21 277° 12° 275° 26.5 19:14 277° 18:45 276° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:20 286° 283° 12.6 18:46 284° - - - F
6 พ.ค. 18:20 287° 17° 286° 36.6 19:39 288° 18:55 287° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:25 293° -1° 290° 1.4 18:24 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:25 293° 12° 291° 25.4 19:22 292° 18:50 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:31 293° 291° 16.3 19:08 292° 18:48 292° C
4 ก.ค. 18:32 293° 21° 290° 40.3 20:08 290° 19:14 11° 290° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:31 288° 288° 8.3 18:50 289° - - - F
2 ส.ค. 18:31 288° 17° 284° 32.3 19:48 285° 19:05 284° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:21 279° 282° 0.7 18:26 283° - - - F
31 ส.ค. 18:20 279° 13° 276° 24.7 19:20 277° 18:47 276° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:05 268° 267° 16.7 18:47 268° 18:24 268° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:54 257° 259° 7.3 18:14 260° - - - F
29 ต.ค. 17:54 257° 16° 252° 31.3 19:06 255° 18:26 254° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:54 249° 248° 19.8 18:38 249° 18:13 248° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 18:06 247° 246° 5.9 18:15 247° - - - F
27 ธ.ค. 18:06 247° 13° 244° 29.9 19:09 247° 18:34 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดนราธิวาส
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:25 113° 11° 113° -26.0 05:34 111° 06:02 112° A
6 ม.ค. 06:25 113° 112° -2.0 06:24 112° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:31 106° 111° -21.5 05:57 110° 06:16 110° D
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:24 96° 13° 108° -40.7 05:24 106° 05:57 107° A
6 มี.ค. 06:23 96° 102° -16.7 06:06 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:10 84° 10° 96° -33.7 05:26 95° 05:51 96° A
5 เม.ย. 06:10 84° 90° -9.7 06:07 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:59 74° 83° -23.8 05:27 83° 05:44 83° C
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:56 68° 15° 77° -35.1 04:50 76° 05:27 77° A
3 มิ.ย. 05:57 68° 72° -11.1 05:40 72° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 06:02 67° 69° -20.2 05:16 68° 05:42 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 06:07 71° 14° 69° -28.1 04:59 68° 05:37 69° A
1 ส.ค. 06:07 72° 70° -4.1 06:02 70° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 06:06 80° 18° 72° -35.5 04:44 71° 05:30 10° 72° A
30 ส.ค. 06:06 81° 76° -11.5 05:46 75° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:01 91° 21° 79° -43.4 04:26 77° 05:19 12° 79° A
28 ก.ย. 06:01 92° 84° -19.4 05:25 83° 05:45 83° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 05:59 103° 13° 94° -28.6 05:01 92° 05:33 93° A
28 ต.ค. 05:59 103° 98° -4.6 05:57 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:06 111° 20° 104° -40.0 04:38 100° 05:27 11° 102° A
26 พ.ย. 06:06 111° 107° -16.0 05:34 105° 05:52 106° D
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:20 113° 14° 114° -29.9 05:14 111° 05:51 112° A
26 ธ.ค. 06:20 113° 113° -5.9 06:11 113° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430