คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดพัทลุง

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 7° 37.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 05.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดพัทลุง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 18:16 247° 248° 9.8 18:32 248° - - - F
7 ม.ค. 18:17 248° 14° 247° 33.8 19:22 250° 18:46 248° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:28 254° 253° 14.4 18:54 254° - - - F
6 ก.พ. 18:29 254° 16° 254° 38.4 19:40 257° 19:00 256° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:31 265° 263° 19.5 19:08 264° 18:48 263° C
8 มี.ค. 18:31 265° 19° 266° 43.5 19:53 269° 19:08 10° 267° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:29 276° 272° 2.7 18:36 272° - - - F
6 เม.ย. 18:29 277° 12° 275° 26.7 19:22 277° 18:53 276° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:29 287° 283° 12.7 18:55 284° - - - F
6 พ.ค. 18:29 287° 17° 286° 36.7 19:48 288° 19:04 287° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:34 293° -1° 290° 1.6 18:33 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:34 293° 12° 290° 25.6 19:31 292° 19:00 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:41 293° 291° 16.4 19:17 292° 18:57 292° C
4 ก.ค. 18:41 293° 21° 289° 40.4 20:17 291° 19:23 11° 289° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:40 288° 288° 8.5 18:59 289° - - - F
2 ส.ค. 18:39 288° 17° 283° 32.5 19:56 285° 19:14 284° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:29 279° 282° 0.9 18:35 283° - - - F
31 ส.ค. 18:28 279° 13° 276° 24.9 19:28 277° 18:55 276° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:12 268° 267° 16.8 18:54 268° 18:31 267° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 18:00 257° 259° 7.4 18:20 260° - - - F
29 ต.ค. 18:00 257° 16° 252° 31.4 19:11 255° 18:32 253° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:59 249° 247° 19.9 18:43 249° 18:19 248° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 18:10 247° 246° 6.0 18:20 247° - - - F
27 ธ.ค. 18:11 247° 13° 244° 30.0 19:15 247° 18:39 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดพัทลุง
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:34 113° 10° 113° -25.9 05:43 111° 06:11 112° A
6 ม.ค. 06:34 113° -1° 112° -1.9 06:33 112° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:39 106° 111° -21.4 06:06 110° 06:24 111° D
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:31 96° 13° 108° -40.5 05:33 106° 06:05 107° A
6 มี.ค. 06:31 96° 103° -16.5 06:15 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:17 84° 96° -33.5 05:34 95° 05:58 96° A
5 เม.ย. 06:16 84° 90° -9.6 06:14 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 06:04 74° 84° -23.7 05:33 83° 05:51 83° C
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 06:01 68° 14° 77° -35.0 04:56 76° 05:32 77° A
3 มิ.ย. 06:02 67° 72° -11.0 05:46 72° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 06:07 67° 69° -20.1 05:22 68° 05:47 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 06:12 71° 14° 69° -28.0 05:04 68° 05:42 69° A
1 ส.ค. 06:12 72° 70° -4.0 06:08 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 06:12 80° 18° 73° -35.4 04:49 71° 05:35 10° 72° A
30 ส.ค. 06:12 81° 76° -11.4 05:52 75° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:08 91° 22° 80° -43.3 04:32 77° 05:26 12° 79° A
28 ก.ย. 06:08 92° 84° -19.3 05:31 83° 05:52 83° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:07 103° 13° 94° -28.5 05:08 92° 05:41 93° A
28 ต.ค. 06:07 103° 98° -4.5 06:05 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:14 111° 20° 105° -39.8 04:46 101° 05:35 11° 102° A
26 พ.ย. 06:15 111° 107° -15.8 05:42 106° 06:00 106° D
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:29 114° 14° 114° -29.7 05:23 111° 06:00 112° A
26 ธ.ค. 06:29 113° 113° -5.7 06:20 113° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430