คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดพะเยา

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 19° 10.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 55.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดพะเยา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 17:57 246° 246° 9.5 18:13 247° - - - F
7 ม.ค. 17:57 247° 13° 243° 33.5 19:04 249° 18:27 246° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:15 253° 251° 14.2 18:40 253° - - - F
6 ก.พ. 18:16 254° 15° 250° 38.2 19:29 257° 18:48 253° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:28 265° 261° 19.4 19:04 264° 18:44 262° C
8 มี.ค. 18:28 265° 19° 261° 43.4 19:53 269° 19:06 10° 265° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:35 277° 272° 2.8 18:38 272° - - - F
6 เม.ย. 18:35 277° 11° 273° 26.8 19:29 277° 18:59 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:44 288° 283° 13.0 19:08 285° - - - F
6 พ.ค. 18:44 288° 17° 283° 37.0 20:05 289° 19:20 285° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:55 294° -2° 291° 1.9 18:52 291° - - - F
4 มิ.ย. 18:55 294° 11° 289° 25.9 19:52 293° 19:21 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 19:02 295° 291° 16.8 19:38 293° 19:18 292° D
4 ก.ค. 19:02 295° 19° 285° 40.8 20:36 291° 19:44 10° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:56 289° 288° 8.8 19:17 290° - - - F
2 ส.ค. 18:56 289° 16° 281° 32.8 20:10 286° 19:29 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:37 280° 282° 1.0 18:46 283° - - - F
31 ส.ค. 18:36 279° 12° 273° 25.0 19:35 277° 19:02 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:11 268° 265° 16.8 18:53 268° 18:30 266° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:49 256° 257° 7.2 18:11 259° - - - F
29 ต.ค. 17:49 256° 14° 248° 31.2 18:58 254° 18:20 251° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:41 248° 244° 19.6 18:24 248° 18:00 246° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:50 245° 245° 5.6 17:59 245° - - - F
27 ธ.ค. 17:51 246° 12° 240° 29.6 18:54 246° 18:19 243° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดพะเยา
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:55 114° 10° 117° -25.5 06:04 113° 06:32 115° B
6 ม.ค. 06:55 114° -1° 113° -1.5 06:54 113° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:54 107° 113° -21.1 06:25 111° - - - F
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:37 96° 10° 111° -40.4 05:47 106° 06:15 109° A
6 มี.ค. 06:36 96° 103° -16.4 06:26 103° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:12 84° 98° -33.6 05:39 95° 05:58 97° B
5 เม.ย. 06:12 83° -2° 90° -9.6 06:15 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:51 73° 84° -23.9 05:28 82° - - - F
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:42 66° 12° 79° -35.3 04:44 75° 05:16 77° A
3 มิ.ย. 05:42 66° 72° -11.3 05:30 71° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:46 65° 70° -20.5 05:02 67° 05:27 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 05:56 70° 14° 72° -28.2 04:44 67° 05:24 70° A
1 ส.ค. 05:57 70° 69° -4.2 05:49 68° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 06:05 80° 19° 76° -35.5 04:32 70° 05:24 10° 74° A
30 ส.ค. 06:05 80° 76° -11.5 05:39 74° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:10 91° 23° 85° -43.3 04:21 77° 05:22 13° 81° A
28 ก.ย. 06:10 92° 86° -19.2 05:26 82° 05:50 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:18 103° 15° 98° -28.3 05:11 92° 05:48 95° A
28 ต.ค. 06:19 103° 99° -4.3 06:12 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:33 112° 20° 110° -39.5 04:56 101° 05:50 11° 106° A
26 พ.ย. 06:34 112° 110° -15.5 05:57 106° 06:18 108° C
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:51 115° 13° 118° -29.4 05:44 112° 06:21 115° A
26 ธ.ค. 06:51 115° 115° -5.3 06:42 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430