คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดเพชรบูรณ์

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 25.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 08.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดเพชรบูรณ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 17:57 247° 247° 9.5 18:13 248° - - - F
7 ม.ค. 17:58 247° 13° 244° 33.5 19:03 249° 18:27 246° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:14 254° 251° 14.2 18:38 253° - - - F
6 ก.พ. 18:14 254° 16° 251° 38.2 19:27 257° 18:47 254° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:24 265° 261° 19.3 19:00 264° 18:40 263° C
8 มี.ค. 18:24 265° 19° 262° 43.4 19:48 269° 19:01 10° 265° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:29 277° 272° 2.7 18:33 272° - - - F
6 เม.ย. 18:29 277° 11° 273° 26.7 19:22 277° 18:53 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:36 287° 283° 12.9 19:00 284° - - - F
6 พ.ค. 18:36 288° 17° 284° 36.9 19:56 288° 19:11 286° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:45 294° -1° 290° 1.7 18:42 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:45 294° 11° 289° 25.7 19:42 292° 19:11 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:52 294° 291° 16.6 19:28 293° 19:08 292° D
4 ก.ค. 18:52 294° 20° 286° 40.6 20:27 291° 19:34 11° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:48 289° 288° 8.6 19:08 290° - - - F
2 ส.ค. 18:47 289° 16° 281° 32.6 20:02 285° 19:20 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:30 280° 282° 0.9 18:39 283° - - - F
31 ส.ค. 18:30 279° 13° 274° 24.9 19:28 277° 18:56 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:07 268° 265° 16.7 18:49 268° 18:25 267° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:47 257° 258° 7.2 18:09 259° - - - F
29 ต.ค. 17:47 256° 15° 249° 31.2 18:57 254° 18:18 251° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:41 248° 245° 19.6 18:24 248° 18:00 247° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:50 246° 245° 5.6 17:59 246° - - - F
27 ธ.ค. 17:51 246° 12° 241° 29.6 18:54 246° 18:19 243° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดเพชรบูรณ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:45 113° 10° 116° -25.7 05:54 112° 06:22 114° A
6 ม.ค. 06:45 113° 113° -1.7 06:44 113° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:46 107° 113° -21.3 06:15 111° 06:32 112° E
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:31 96° 11° 110° -40.5 05:39 106° 06:08 108° A
6 มี.ค. 06:30 96° 103° -16.5 06:18 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:09 84° 98° -33.7 05:33 95° 05:53 97° B
5 เม.ย. 06:08 84° -1° 90° -9.7 06:10 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:50 73° 84° -23.9 05:24 83° 05:38 83° E
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:42 67° 13° 79° -35.3 04:42 75° 05:15 77° A
3 มิ.ย. 05:42 66° 72° -11.3 05:29 71° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:47 66° 70° -20.5 05:02 67° 05:27 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 05:56 71° 15° 71° -28.3 04:44 67° 05:24 69° A
1 ส.ค. 05:56 71° 69° -4.2 05:49 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 06:02 80° 19° 75° -35.6 04:32 70° 05:22 10° 73° A
30 ส.ค. 06:02 80° 76° -11.6 05:37 74° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:05 91° 23° 83° -43.3 04:19 77° 05:18 12° 81° A
28 ก.ย. 06:05 92° 86° -19.3 05:22 83° 05:46 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:11 103° 14° 97° -28.4 05:05 92° 05:42 94° A
28 ต.ค. 06:11 103° 98° -4.4 06:06 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:24 111° 20° 109° -39.7 04:49 101° 05:42 11° 105° A
26 พ.ย. 06:24 111° 109° -15.7 05:48 106° 06:08 108° C
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:41 114° 13° 117° -29.5 05:34 112° 06:11 115° A
26 ธ.ค. 06:41 114° 114° -5.5 06:32 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430