คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดภูเก็ต

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 7° 53.0′ เหนือ ลองจิจูด 98° 24.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดภูเก็ต
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 18:23 247° 248° 9.9 18:39 248° - - - F
7 ม.ค. 18:23 248° 14° 247° 33.9 19:28 250° 18:52 248° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:35 254° 253° 14.5 19:00 254° - - - F
6 ก.พ. 18:35 254° 16° 254° 38.5 19:47 257° 19:07 256° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:38 265° 263° 19.6 19:15 264° 18:54 263° C
8 มี.ค. 18:38 265° 19° 266° 43.6 20:00 269° 19:14 10° 267° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:36 276° 272° 2.8 18:43 272° - - - F
6 เม.ย. 18:36 277° 12° 275° 26.8 19:29 277° 19:00 276° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:36 287° 283° 12.9 19:02 284° - - - F
6 พ.ค. 18:36 287° 17° 286° 36.9 19:55 288° 19:11 286° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:41 293° -1° 290° 1.7 18:40 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:41 293° 12° 290° 25.7 19:39 292° 19:07 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:48 293° 291° 16.5 19:24 292° 19:04 292° C
4 ก.ค. 18:48 293° 21° 289° 40.5 20:24 291° 19:31 11° 289° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:47 288° 288° 8.6 19:07 289° - - - F
2 ส.ค. 18:46 288° 17° 283° 32.6 20:04 285° 19:21 284° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:36 279° 282° 1.0 18:42 283° - - - F
31 ส.ค. 18:35 279° 13° 275° 25.0 19:35 277° 19:02 276° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:19 268° 267° 16.9 19:01 268° 18:38 267° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 18:06 257° 259° 7.5 18:27 260° - - - F
29 ต.ค. 18:06 257° 16° 252° 31.5 19:18 255° 18:38 253° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 18:05 249° 247° 20.0 18:50 249° 18:25 248° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 18:17 247° 246° 6.1 18:26 247° - - - F
27 ธ.ค. 18:17 247° 13° 244° 30.1 19:21 247° 18:46 245° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดภูเก็ต
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:41 113° 10° 114° -25.8 05:51 111° 06:19 112° A
6 ม.ค. 06:41 113° -1° 112° -1.8 06:41 112° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:46 106° 111° -21.3 06:13 110° 06:31 111° D
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:38 96° 13° 108° -40.4 05:40 106° 06:12 107° A
6 มี.ค. 06:38 96° 103° -16.4 06:22 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:23 84° 96° -33.4 05:41 95° 06:04 96° A
5 เม.ย. 06:23 84° 90° -9.4 06:21 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 06:11 74° 84° -23.6 05:40 83° 05:57 83° C
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 06:08 68° 14° 77° -34.9 05:03 76° 05:39 77° A
3 มิ.ย. 06:08 67° 72° -10.9 05:52 72° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 06:13 67° 69° -20.0 05:28 68° 05:53 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 06:19 71° 14° 69° -27.9 05:11 68° 05:49 69° A
1 ส.ค. 06:19 72° 70° -3.9 06:14 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 06:19 80° 18° 73° -35.3 04:56 71° 05:42 10° 72° A
30 ส.ค. 06:19 81° 76° -11.3 05:58 75° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:15 91° 22° 80° -43.2 04:39 77° 05:32 12° 79° A
28 ก.ย. 06:15 92° 84° -19.2 05:38 83° 05:59 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:14 103° 13° 94° -28.4 05:15 92° 05:48 93° A
28 ต.ค. 06:14 103° 98° -4.4 06:12 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:21 111° 20° 105° -39.7 04:53 101° 05:42 11° 103° A
26 พ.ย. 06:22 111° 107° -15.7 05:50 106° 06:08 106° D
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:36 114° 14° 114° -29.6 05:31 111° 06:07 113° A
26 ธ.ค. 06:37 113° 113° -5.6 06:28 113° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430