คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดปราจีนบุรี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 03.0′ เหนือ ลองจิจูด 101° 22.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดปราจีนบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 18:00 247° 247° 9.6 18:16 248° - - - F
7 ม.ค. 18:01 247° 13° 245° 33.6 19:06 249° 18:30 247° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:16 254° 252° 14.2 18:41 253° - - - F
6 ก.พ. 18:16 254° 16° 252° 38.2 19:29 257° 18:48 254° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:24 265° 262° 19.3 19:00 264° 18:40 263° C
8 มี.ค. 18:24 265° 19° 263° 43.4 19:47 269° 19:01 10° 266° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:27 276° 272° 2.6 18:31 272° - - - F
6 เม.ย. 18:27 277° 12° 274° 26.6 19:20 277° 18:51 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:32 287° 283° 12.8 18:56 284° - - - F
6 พ.ค. 18:32 287° 17° 284° 36.8 19:51 288° 19:07 286° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:40 293° -1° 290° 1.7 18:38 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:40 293° 12° 289° 25.7 19:37 292° 19:05 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:47 294° 291° 16.5 19:23 293° 19:03 292° D
4 ก.ค. 18:47 294° 20° 287° 40.5 20:22 291° 19:29 11° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:43 289° 288° 8.5 19:03 289° - - - F
2 ส.ค. 18:43 289° 16° 282° 32.5 19:58 285° 19:16 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:28 280° 282° 0.9 18:35 283° - - - F
31 ส.ค. 18:27 279° 13° 274° 24.9 19:26 277° 18:53 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:06 268° 266° 16.7 18:48 268° 18:25 267° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:49 257° 258° 7.2 18:10 259° - - - F
29 ต.ค. 17:48 256° 15° 250° 31.2 18:59 254° 18:19 252° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:44 248° 246° 19.7 18:27 249° 18:03 247° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:54 246° 246° 5.7 18:03 246° - - - F
27 ธ.ค. 17:54 246° 13° 242° 29.7 18:58 246° 18:22 244° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดปราจีนบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:40 113° 10° 115° -25.8 05:49 112° 06:17 114° A
6 ม.ค. 06:40 113° 112° -1.8 06:39 112° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:42 107° 112° -21.3 06:10 110° 06:28 111° E
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:29 96° 11° 109° -40.6 05:35 106° 06:05 108° A
6 มี.ค. 06:28 96° 103° -16.6 06:15 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:09 84° 97° -33.7 05:31 95° 05:52 96° B
5 เม.ย. 06:08 84° -1° 90° -9.7 06:09 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:52 73° 84° -23.9 05:24 83° 05:40 83° D
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:45 67° 13° 78° -35.3 04:44 75° 05:18 77° A
3 มิ.ย. 05:45 67° 72° -11.3 05:31 72° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:50 66° 70° -20.4 05:05 68° 05:30 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 05:58 71° 14° 71° -28.2 04:48 67° 05:27 69° A
1 ส.ค. 05:58 71° 69° -4.2 05:52 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 06:03 80° 19° 75° -35.6 04:34 70° 05:23 10° 73° A
30 ส.ค. 06:03 80° 76° -11.6 05:39 75° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:04 91° 23° 82° -43.4 04:21 77° 05:18 12° 80° A
28 ก.ย. 06:04 92° 85° -19.4 05:22 83° 05:45 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:08 103° 14° 96° -28.5 05:04 92° 05:39 94° A
28 ต.ค. 06:08 103° 98° -4.5 06:03 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:19 111° 20° 108° -39.8 04:46 101° 05:38 11° 104° A
26 พ.ย. 06:20 111° 108° -15.7 05:45 106° 06:04 107° C
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:35 114° 13° 116° -29.6 05:29 112° 06:06 114° A
26 ธ.ค. 06:36 114° 114° -5.6 06:27 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430