คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 11° 49.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 48.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 18:10 247° 247° 9.7 18:27 248° - - - F
7 ม.ค. 18:11 247° 14° 245° 33.7 19:16 249° 18:40 247° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:25 254° 252° 14.4 18:50 254° - - - F
6 ก.พ. 18:25 254° 16° 253° 38.4 19:37 257° 18:57 255° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:31 265° 262° 19.5 19:08 264° 18:47 263° C
8 มี.ค. 18:31 265° 19° 264° 43.5 19:54 269° 19:08 10° 266° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:32 276° 272° 2.7 18:37 272° - - - F
6 เม.ย. 18:32 277° 12° 274° 26.7 19:25 277° 18:56 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:35 287° 283° 12.8 19:00 284° - - - F
6 พ.ค. 18:35 287° 17° 285° 36.8 19:55 288° 19:11 286° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:42 293° -1° 290° 1.7 18:41 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:43 293° 12° 290° 25.7 19:39 292° 19:08 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:49 294° 291° 16.6 19:25 293° 19:05 292° C
4 ก.ค. 18:49 294° 20° 288° 40.6 20:25 291° 19:32 11° 289° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:46 289° 288° 8.6 19:07 289° - - - F
2 ส.ค. 18:46 288° 17° 282° 32.6 20:02 285° 19:20 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:33 279° 282° 0.9 18:40 283° - - - F
31 ส.ค. 18:32 279° 13° 275° 24.9 19:31 277° 18:58 276° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:13 268° 266° 16.8 18:55 268° 18:31 267° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:57 257° 258° 7.3 18:18 259° - - - F
29 ต.ค. 17:57 256° 15° 250° 31.3 19:08 254° 18:28 252° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:53 249° 246° 19.8 18:37 249° 18:13 248° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 18:04 246° 246° 5.9 18:13 246° - - - F
27 ธ.ค. 18:05 246° 13° 243° 29.9 19:08 246° 18:33 245° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:42 113° 10° 115° -25.7 05:51 112° 06:20 113° A
6 ม.ค. 06:43 113° -1° 112° -1.7 06:42 112° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:45 107° 112° -21.3 06:13 110° 06:31 111° E
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:34 96° 12° 109° -40.5 05:39 106° 06:10 107° A
6 มี.ค. 06:34 96° 103° -16.5 06:20 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:16 84° 97° -33.6 05:37 95° 05:59 96° B
5 เม.ย. 06:15 84° -1° 90° -9.6 06:15 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 06:01 74° 84° -23.7 05:32 83° 05:48 83° D
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:55 67° 14° 78° -35.1 04:53 76° 05:28 77° A
3 มิ.ย. 05:56 67° 72° -11.1 05:41 72° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 06:01 66° 70° -20.2 05:16 68° 05:41 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 06:08 71° 14° 70° -28.1 04:58 67° 05:37 69° A
1 ส.ค. 06:08 71° 70° -4.0 06:02 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 06:10 80° 18° 74° -35.4 04:44 71° 05:32 10° 73° A
30 ส.ค. 06:10 80° 76° -11.4 05:48 75° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:10 91° 22° 81° -43.3 04:29 77° 05:25 12° 80° A
28 ก.ย. 06:10 92° 85° -19.3 05:30 83° 05:52 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:12 103° 14° 95° -28.4 05:10 92° 05:44 94° A
28 ต.ค. 06:12 103° 98° -4.4 06:08 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:22 111° 20° 107° -39.7 04:50 101° 05:41 11° 104° A
26 พ.ย. 06:22 111° 108° -15.7 05:48 106° 06:07 107° D
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:38 114° 13° 115° -29.6 05:32 111° 06:08 113° A
26 ธ.ค. 06:38 114° 114° -5.6 06:29 113° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430