คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดสระบุรี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 32.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 55.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดสระบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 18:01 247° 247° 9.6 18:17 248° - - - F
7 ม.ค. 18:02 247° 13° 244° 33.6 19:07 249° 18:31 247° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:17 254° 252° 14.2 18:42 253° - - - F
6 ก.พ. 18:17 254° 16° 252° 38.2 19:30 257° 18:50 254° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:25 265° 262° 19.4 19:02 264° 18:42 263° C
8 มี.ค. 18:26 265° 19° 263° 43.4 19:49 269° 19:03 10° 266° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:29 276° 272° 2.7 18:33 272° - - - F
6 เม.ย. 18:29 277° 12° 274° 26.7 19:22 277° 18:53 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:34 287° 283° 12.8 18:59 284° - - - F
6 พ.ค. 18:34 287° 17° 284° 36.8 19:54 288° 19:10 286° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:43 293° -1° 290° 1.7 18:40 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:43 293° 12° 289° 25.7 19:40 292° 19:08 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:50 294° 291° 16.6 19:26 293° 19:06 292° D
4 ก.ค. 18:50 294° 20° 287° 40.6 20:24 291° 19:32 11° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:46 289° 288° 8.6 19:06 289° - - - F
2 ส.ค. 18:45 289° 16° 282° 32.6 20:01 285° 19:19 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:30 280° 282° 0.9 18:38 283° - - - F
31 ส.ค. 18:29 279° 13° 274° 24.9 19:28 277° 18:55 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:08 268° 266° 16.7 18:50 268° 18:26 267° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:50 257° 258° 7.2 18:11 259° - - - F
29 ต.ค. 17:49 256° 15° 249° 31.2 19:00 254° 18:21 252° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:45 248° 246° 19.7 18:28 249° 18:04 247° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:55 246° 246° 5.7 18:04 246° - - - F
27 ธ.ค. 17:55 246° 13° 242° 29.7 18:58 246° 18:23 244° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดสระบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:42 113° 10° 115° -25.7 05:51 112° 06:20 114° A
6 ม.ค. 06:43 113° 112° -1.7 06:42 112° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:44 107° 112° -21.3 06:13 110° 06:30 111° E
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:31 96° 11° 110° -40.5 05:37 106° 06:07 108° A
6 มี.ค. 06:30 96° 103° -16.5 06:17 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:10 84° 97° -33.6 05:33 95° 05:54 96° B
5 เม.ย. 06:10 84° -1° 90° -9.7 06:11 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:53 73° 84° -23.9 05:26 83° 05:41 83° E
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:46 67° 13° 79° -35.2 04:45 75° 05:19 77° A
3 มิ.ย. 05:46 67° 72° -11.2 05:32 72° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:51 66° 70° -20.4 05:06 68° 05:31 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 05:59 71° 14° 71° -28.2 04:49 67° 05:28 69° A
1 ส.ค. 06:00 71° 69° -4.2 05:53 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 06:04 80° 19° 75° -35.5 04:36 70° 05:25 10° 73° A
30 ส.ค. 06:04 80° 76° -11.5 05:40 75° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:06 91° 23° 83° -43.3 04:22 77° 05:20 12° 80° A
28 ก.ย. 06:06 92° 85° -19.3 05:24 83° 05:47 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:10 103° 14° 96° -28.5 05:06 92° 05:41 94° A
28 ต.ค. 06:10 103° 98° -4.5 06:05 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:22 111° 20° 108° -39.7 04:48 101° 05:40 11° 104° A
26 พ.ย. 06:22 111° 108° -15.7 05:47 106° 06:07 107° C
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:38 114° 13° 117° -29.6 05:31 112° 06:08 114° A
26 ธ.ค. 06:38 114° 114° -5.6 06:29 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430