คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดสตูล

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 6° 37.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 04.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดสตูล
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 18:18 247° 248° 9.9 18:34 249° - - - F
7 ม.ค. 18:19 248° 14° 247° 33.9 19:23 250° 18:47 249° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:30 254° 253° 14.5 18:55 254° - - - F
6 ก.พ. 18:30 254° 16° 255° 38.5 19:41 257° 19:02 256° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:32 265° 263° 19.5 19:09 264° 18:48 264° C
8 มี.ค. 18:32 265° 19° 266° 43.5 19:53 269° 19:08 10° 267° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:29 276° 272° 2.7 18:36 272° - - - F
6 เม.ย. 18:29 277° 12° 275° 26.7 19:22 277° 18:52 276° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:28 286° 283° 12.7 18:54 284° - - - F
6 พ.ค. 18:28 287° 17° 286° 36.7 19:46 288° 19:03 287° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:32 293° -1° 290° 1.5 18:32 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:33 293° 12° 291° 25.5 19:30 292° 18:58 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:39 293° 291° 16.4 19:15 292° 18:55 292° C
4 ก.ค. 18:39 293° 21° 289° 40.4 20:15 290° 19:22 11° 290° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:38 288° 288° 8.5 18:58 289° - - - F
2 ส.ค. 18:38 288° 17° 284° 32.5 19:55 285° 19:12 284° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:28 279° 282° 0.9 18:34 283° - - - F
31 ส.ค. 18:28 279° 13° 276° 24.9 19:27 277° 18:54 276° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:12 268° 267° 16.8 18:54 268° 18:31 268° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 18:01 257° 259° 7.4 18:21 260° - - - F
29 ต.ค. 18:01 257° 16° 252° 31.4 19:13 255° 18:33 253° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 18:01 249° 248° 19.9 18:45 249° 18:20 248° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 18:12 247° 246° 6.0 18:22 247° - - - F
27 ธ.ค. 18:13 247° 13° 244° 30.0 19:17 247° 18:41 246° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดสตูล
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:32 113° 10° 113° -25.9 05:42 111° 06:10 112° A
6 ม.ค. 06:33 113° -1° 112° -1.9 06:32 112° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:38 106° 111° -21.4 06:04 110° 06:23 110° D
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:31 96° 13° 108° -40.5 05:31 106° 06:05 107° A
6 มี.ค. 06:31 96° 102° -16.5 06:14 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:17 84° 10° 96° -33.5 05:34 95° 05:58 96° A
5 เม.ย. 06:17 84° 90° -9.5 06:14 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 06:06 74° 83° -23.6 05:34 83° 05:51 83° C
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 06:03 68° 15° 77° -35.0 04:57 76° 05:34 77° A
3 มิ.ย. 06:03 67° 72° -11.0 05:47 72° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 06:09 67° 69° -20.1 05:24 68° 05:49 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 06:14 71° 14° 69° -27.9 05:06 68° 05:44 69° A
1 ส.ค. 06:14 72° 70° -3.9 06:09 70° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 06:13 80° 18° 72° -35.4 04:51 71° 05:37 10° 72° A
30 ส.ค. 06:13 81° 76° -11.4 05:53 75° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:08 91° 21° 79° -43.3 04:33 77° 05:26 12° 79° A
28 ก.ย. 06:08 92° 84° -19.3 05:32 83° 05:52 83° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:06 103° 13° 94° -28.5 05:08 92° 05:40 93° A
28 ต.ค. 06:06 103° 98° -4.5 06:04 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:13 111° 20° 104° -39.9 04:45 101° 05:34 11° 102° A
26 พ.ย. 06:13 111° 107° -15.9 05:41 105° 05:59 106° D
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:27 113° 14° 114° -29.7 05:22 111° 05:58 112° A
26 ธ.ค. 06:28 113° 113° -5.7 06:18 113° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430