คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดศรีสะเกษ

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 07.0′ เหนือ ลองจิจูด 104° 20.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดศรีสะเกษ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 17:46 247° 247° 9.3 18:02 248° - - - F
7 ม.ค. 17:47 247° 13° 244° 33.3 18:52 249° 18:16 247° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:03 254° 252° 14.0 18:27 253° - - - F
6 ก.พ. 18:03 254° 16° 251° 38.0 19:15 257° 18:35 254° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:11 265° 262° 19.1 18:47 264° 18:27 263° C
8 มี.ค. 18:12 265° 19° 263° 43.1 19:35 269° 18:49 10° 266° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:16 277° 272° 2.4 18:19 272° - - - F
6 เม.ย. 18:16 277° 11° 273° 26.4 19:08 277° 18:39 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:21 287° 283° 12.6 18:45 284° - - - F
6 พ.ค. 18:21 287° 17° 284° 36.6 19:40 288° 18:56 286° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:30 293° -2° 290° 1.5 18:27 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:30 294° 11° 289° 25.5 19:26 292° 18:55 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:37 294° 291° 16.4 19:12 293° 18:53 292° D
4 ก.ค. 18:37 294° 20° 287° 40.4 20:11 291° 19:19 11° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:33 289° 288° 8.4 18:53 289° - - - F
2 ส.ค. 18:32 289° 16° 281° 32.4 19:47 285° 19:06 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:17 280° 282° 0.7 18:24 283° - - - F
31 ส.ค. 18:16 279° 13° 274° 24.7 19:14 277° 18:42 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 17:54 268° 266° 16.5 18:36 268° 18:12 267° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:36 257° 258° 7.0 17:57 259° - - - F
29 ต.ค. 17:35 256° 15° 249° 31.0 18:45 254° 18:06 252° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:30 248° 246° 19.4 18:13 248° 17:49 247° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:40 246° 245° 5.5 17:48 246° - - - F
27 ธ.ค. 17:41 246° 12° 241° 29.5 18:43 246° 18:08 244° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดศรีสะเกษ
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:30 113° 10° 116° -26.0 05:38 112° 06:07 114° A
6 ม.ค. 06:30 113° 112° -1.9 06:29 112° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:31 107° 113° -21.5 06:00 111° 06:17 112° E
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:18 96° 11° 110° -40.8 05:24 106° 05:54 108° A
6 มี.ค. 06:17 96° 103° -16.8 06:04 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 05:56 84° 98° -33.9 05:19 95° 05:40 97° B
5 เม.ย. 05:56 84° -1° 90° -9.9 05:57 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:38 73° 84° -24.1 05:12 83° 05:27 83° E
5 พ.ค. 05:38 73° -4° 77° -0.1 05:53 78° - - - F
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:32 67° 13° 79° -35.5 04:30 75° 05:04 77° A
3 มิ.ย. 05:32 67° 72° -11.5 05:18 72° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:36 66° 70° -20.6 04:51 68° 05:16 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 05:45 71° 15° 71° -28.4 04:33 67° 05:13 69° A
1 ส.ค. 05:45 71° 69° -4.4 05:38 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 05:50 80° 19° 75° -35.8 04:20 70° 05:10 10° 73° A
30 ส.ค. 05:50 80° 76° -11.8 05:25 74° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 05:52 91° 23° 83° -43.6 04:07 77° 05:05 12° 80° A
28 ก.ย. 05:52 92° 85° -19.6 05:10 83° 05:33 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 05:57 103° 14° 96° -28.7 04:52 92° 05:28 94° A
28 ต.ค. 05:57 103° 98° -4.7 05:51 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:09 111° 20° 108° -39.9 04:34 101° 05:27 11° 105° A
26 พ.ย. 06:10 111° 108° -15.9 05:34 106° 05:54 107° C
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:25 114° 13° 117° -29.8 05:18 112° 05:56 114° A
26 ธ.ค. 06:26 114° 114° -5.8 06:16 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430