คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดสุพรรณบุรี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 28.0′ เหนือ ลองจิจูด 100° 07.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดสุพรรณบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 18:04 247° 247° 9.6 18:21 248° - - - F
7 ม.ค. 18:05 247° 13° 244° 33.6 19:11 249° 18:34 247° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:20 254° 252° 14.3 18:45 253° - - - F
6 ก.พ. 18:21 254° 16° 252° 38.3 19:33 257° 18:53 254° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:29 265° 262° 19.4 19:05 264° 18:45 263° C
8 มี.ค. 18:29 265° 19° 263° 43.4 19:52 269° 19:06 10° 266° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:32 276° 272° 2.7 18:36 272° - - - F
6 เม.ย. 18:32 277° 12° 274° 26.7 19:25 277° 18:56 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:37 287° 283° 12.9 19:02 284° - - - F
6 พ.ค. 18:37 287° 17° 284° 36.9 19:57 288° 19:13 286° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:46 293° -1° 290° 1.7 18:43 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:46 293° 12° 289° 25.8 19:43 292° 19:11 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:53 294° 291° 16.6 19:29 293° 19:09 292° C
4 ก.ค. 18:53 294° 20° 287° 40.6 20:28 291° 19:35 11° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:49 289° 288° 8.6 19:09 289° - - - F
2 ส.ค. 18:48 289° 16° 282° 32.6 20:04 285° 19:22 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:33 280° 282° 1.0 18:41 283° - - - F
31 ส.ค. 18:32 279° 13° 274° 24.9 19:31 277° 18:59 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:11 268° 266° 16.8 18:53 268° 18:30 267° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:53 257° 258° 7.3 18:15 259° - - - F
29 ต.ค. 17:53 256° 15° 249° 31.3 19:03 254° 18:24 252° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:48 248° 246° 19.7 18:32 249° 18:07 247° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:58 246° 246° 5.8 18:07 246° - - - F
27 ธ.ค. 17:59 246° 13° 242° 29.8 19:02 246° 18:27 244° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดสุพรรณบุรี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:46 113° 10° 115° -25.7 05:55 112° 06:23 114° A
6 ม.ค. 06:46 113° -1° 112° -1.7 06:45 112° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:47 107° 112° -21.3 06:16 110° 06:33 111° E
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:34 96° 11° 109° -40.5 05:41 106° 06:10 108° A
6 มี.ค. 06:34 96° 103° -16.5 06:21 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:14 84° 97° -33.6 05:36 95° 05:57 96° B
5 เม.ย. 06:13 84° -1° 90° -9.6 06:14 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:56 73° 84° -23.8 05:29 83° 05:44 83° E
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:50 67° 13° 79° -35.2 04:49 75° 05:22 77° A
3 มิ.ย. 05:50 67° 72° -11.2 05:36 72° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:54 66° 70° -20.3 05:10 68° 05:35 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 06:03 71° 14° 71° -28.1 04:52 67° 05:31 69° A
1 ส.ค. 06:03 71° 69° -4.1 05:56 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 06:07 80° 19° 75° -35.5 04:39 70° 05:28 10° 73° A
30 ส.ค. 06:07 80° 76° -11.5 05:43 75° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:09 91° 23° 83° -43.3 04:25 77° 05:23 12° 80° A
28 ก.ย. 06:09 92° 85° -19.3 05:27 83° 05:50 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:13 103° 14° 96° -28.4 05:09 92° 05:45 94° A
28 ต.ค. 06:13 103° 98° -4.4 06:09 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:25 111° 20° 108° -39.7 04:51 101° 05:43 11° 104° A
26 พ.ย. 06:25 111° 108° -15.7 05:50 106° 06:10 107° D
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:41 114° 13° 116° -29.5 05:35 112° 06:12 114° A
26 ธ.ค. 06:42 114° 114° -5.5 06:32 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430