คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 9° 08.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 19.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 18:17 247° 248° 9.8 18:33 248° - - - F
7 ม.ค. 18:17 247° 14° 246° 33.8 19:23 250° 18:46 248° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:30 254° 253° 14.5 18:55 254° - - - F
6 ก.พ. 18:30 254° 16° 254° 38.5 19:42 257° 19:02 255° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:34 265° 263° 19.5 19:11 264° 18:50 263° C
8 มี.ค. 18:34 265° 19° 265° 43.5 19:56 269° 19:10 10° 267° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:33 276° 272° 2.7 18:39 272° - - - F
6 เม.ย. 18:33 277° 12° 275° 26.7 19:26 277° 18:56 276° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:34 287° 283° 12.8 19:00 284° - - - F
6 พ.ค. 18:34 287° 17° 285° 36.8 19:53 288° 19:09 286° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:40 293° -1° 290° 1.6 18:38 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:40 293° 12° 290° 25.7 19:37 292° 19:05 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:46 293° 291° 16.5 19:23 292° 19:02 292° C
4 ก.ค. 18:46 293° 21° 289° 40.5 20:22 291° 19:29 11° 289° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:45 288° 288° 8.6 19:05 289° - - - F
2 ส.ค. 18:44 288° 17° 283° 32.6 20:01 285° 19:18 284° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:33 279° 282° 0.9 18:39 283° - - - F
31 ส.ค. 18:32 279° 13° 275° 24.9 19:32 277° 18:59 276° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:15 268° 267° 16.8 18:57 268° 18:34 267° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 18:01 257° 259° 7.4 18:22 259° - - - F
29 ต.ค. 18:01 257° 16° 251° 31.4 19:13 254° 18:33 253° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 18:00 249° 247° 19.9 18:44 249° 18:19 248° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 18:11 246° 246° 6.0 18:20 246° - - - F
27 ธ.ค. 18:11 246° 13° 244° 30.0 19:15 247° 18:40 245° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:40 113° 10° 114° -25.8 05:49 112° 06:17 113° A
6 ม.ค. 06:40 113° -1° 112° -1.8 06:39 112° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:44 106° 111° -21.3 06:11 110° 06:29 111° D
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:35 96° 12° 108° -40.5 05:37 106° 06:09 107° A
6 มี.ค. 06:35 96° 103° -16.5 06:19 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:19 84° 97° -33.5 05:38 95° 06:01 96° A
5 เม.ย. 06:18 84° 90° -9.5 06:17 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 06:06 74° 84° -23.6 05:36 83° 05:52 83° C
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 06:02 67° 14° 77° -35.0 04:58 76° 05:33 77° A
3 มิ.ย. 06:02 67° 72° -11.0 05:47 72° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 06:07 66° 69° -20.1 05:22 68° 05:47 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 06:13 71° 14° 70° -28.0 05:05 68° 05:43 69° A
1 ส.ค. 06:13 71° 70° -4.0 06:08 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 06:14 80° 18° 73° -35.4 04:50 71° 05:37 10° 72° A
30 ส.ค. 06:14 81° 76° -11.4 05:53 75° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:12 91° 22° 80° -43.2 04:34 77° 05:28 12° 79° A
28 ก.ย. 06:11 92° 84° -19.2 05:34 83° 05:55 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:11 103° 13° 94° -28.4 05:12 92° 05:45 93° A
28 ต.ค. 06:12 103° 98° -4.4 06:09 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:20 111° 20° 105° -39.7 04:50 101° 05:40 11° 103° A
26 พ.ย. 06:20 111° 107° -15.7 05:47 106° 06:06 106° D
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:35 114° 14° 115° -29.6 05:29 111° 06:06 113° A
26 ธ.ค. 06:35 114° 113° -5.6 06:26 113° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430