คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดสุรินทร์

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 14° 53.0′ เหนือ ลองจิจูด 103° 29.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดสุรินทร์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 17:50 247° 247° 9.4 18:06 248° - - - F
7 ม.ค. 17:51 247° 13° 244° 33.4 18:56 249° 18:20 247° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:06 254° 252° 14.1 18:31 253° - - - F
6 ก.พ. 18:07 254° 16° 252° 38.1 19:19 257° 18:39 254° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:15 265° 262° 19.2 18:51 264° 18:31 263° C
8 มี.ค. 18:15 265° 19° 263° 43.2 19:38 269° 18:52 10° 266° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:19 276° 272° 2.5 18:23 272° - - - F
6 เม.ย. 18:19 277° 11° 274° 26.5 19:12 277° 18:42 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:24 287° 283° 12.7 18:48 284° - - - F
6 พ.ค. 18:24 287° 17° 284° 36.7 19:44 288° 19:00 286° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:33 293° -1° 290° 1.5 18:30 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:33 293° 11° 289° 25.5 19:29 292° 18:58 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:40 294° 291° 16.4 19:16 293° 18:56 292° D
4 ก.ค. 18:40 294° 20° 287° 40.4 20:14 291° 19:22 11° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:36 289° 288° 8.4 18:56 289° - - - F
2 ส.ค. 18:36 289° 16° 282° 32.4 19:50 285° 19:09 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:20 280° 282° 0.7 18:27 283° - - - F
31 ส.ค. 18:19 279° 13° 274° 24.7 19:18 277° 18:45 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 17:57 268° 266° 16.5 18:39 268° 18:16 267° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:39 257° 258° 7.0 18:00 259° - - - F
29 ต.ค. 17:39 256° 15° 249° 31.0 18:49 254° 18:10 252° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:34 248° 246° 19.5 18:17 249° 17:53 247° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:44 246° 246° 5.5 17:52 246° - - - F
27 ธ.ค. 17:44 246° 12° 242° 29.5 18:47 246° 18:12 244° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดสุรินทร์
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:33 113° 10° 116° -25.9 05:41 112° 06:10 114° A
6 ม.ค. 06:33 113° 112° -1.9 06:32 112° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:34 107° 113° -21.5 06:03 110° 06:20 112° E
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:21 96° 11° 110° -40.7 05:27 106° 05:57 108° A
6 มี.ค. 06:20 96° 103° -16.7 06:07 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:00 84° 98° -33.8 05:23 95° 05:43 96° B
5 เม.ย. 05:59 84° -1° 90° -9.8 06:00 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:42 73° 84° -24.0 05:15 83° 05:30 83° D
5 พ.ค. 05:42 73° -4° 77° -0.0 05:57 78° - - - F
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:35 67° 13° 79° -35.4 04:34 75° 05:08 77° A
3 มิ.ย. 05:35 67° 72° -11.4 05:21 72° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:40 66° 70° -20.6 04:55 68° 05:20 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 05:49 71° 15° 71° -28.4 04:37 67° 05:17 69° A
1 ส.ค. 05:49 71° 69° -4.4 05:42 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 05:53 80° 19° 75° -35.7 04:24 70° 05:14 10° 73° A
30 ส.ค. 05:54 80° 76° -11.7 05:29 74° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 05:55 91° 23° 83° -43.5 04:11 77° 05:09 12° 80° A
28 ก.ย. 05:55 92° 85° -19.5 05:13 83° 05:37 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:00 103° 14° 96° -28.6 04:55 92° 05:31 94° A
28 ต.ค. 06:00 103° 98° -4.6 05:55 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:12 111° 20° 108° -39.9 04:38 101° 05:30 11° 104° A
26 พ.ย. 06:13 111° 108° -15.9 05:37 106° 05:57 107° C
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:28 114° 13° 117° -29.7 05:21 112° 05:59 114° A
26 ธ.ค. 06:29 114° 114° -5.7 06:19 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430