คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดตาก

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 16° 52.0′ เหนือ ลองจิจูด 99° 08.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดตาก
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 18:04 247° 247° 9.6 18:21 248° - - - F
7 ม.ค. 18:05 247° 13° 244° 33.6 19:11 249° 18:34 246° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:21 254° 251° 14.3 18:46 253° - - - F
6 ก.พ. 18:22 254° 16° 251° 38.3 19:35 257° 18:54 254° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:32 265° 261° 19.5 19:08 264° 18:48 262° C
8 มี.ค. 18:32 265° 19° 262° 43.5 19:56 269° 19:09 10° 265° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:37 277° 272° 2.8 18:41 272° - - - F
6 เม.ย. 18:37 277° 12° 273° 26.8 19:31 277° 19:01 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:44 287° 283° 13.0 19:09 285° - - - F
6 พ.ค. 18:44 288° 17° 283° 37.0 20:04 288° 19:20 285° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:54 294° -1° 291° 1.9 18:51 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:54 294° 11° 289° 25.9 19:51 293° 19:20 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 19:01 294° 291° 16.8 19:37 293° 19:17 292° D
4 ก.ค. 19:01 294° 20° 286° 40.8 20:36 291° 19:43 11° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:56 289° 288° 8.8 19:17 290° - - - F
2 ส.ค. 18:56 289° 16° 281° 32.7 20:11 285° 19:29 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:39 280° 282° 1.0 18:47 283° - - - F
31 ส.ค. 18:38 279° 13° 273° 25.0 19:37 277° 19:04 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:14 268° 265° 16.8 18:57 268° 18:33 266° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:55 257° 258° 7.3 18:17 259° - - - F
29 ต.ค. 17:54 256° 15° 249° 31.3 19:04 254° 18:25 251° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:48 248° 245° 19.7 18:32 248° 18:07 247° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:58 246° 245° 5.8 18:06 246° - - - F
27 ธ.ค. 17:58 246° 12° 241° 29.8 19:01 246° 18:26 243° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดตาก
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:54 113° 10° 116° -25.6 06:03 112° 06:31 114° B
6 ม.ค. 06:54 113° -1° 113° -1.5 06:53 113° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:54 107° 113° -21.1 06:24 111° - - - F
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:39 96° 11° 110° -40.4 05:48 106° 06:16 108° A
6 มี.ค. 06:39 96° 103° -16.4 06:27 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:17 84° 98° -33.5 05:41 95° 06:01 97° B
5 เม.ย. 06:16 84° -1° 90° -9.6 06:18 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:57 73° 84° -23.8 05:32 82° 05:46 83° E
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:49 67° 13° 79° -35.2 04:50 75° 05:23 77° A
3 มิ.ย. 05:49 66° 72° -11.2 05:36 71° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:54 66° 70° -20.4 05:10 67° 05:34 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 06:03 70° 14° 71° -28.1 04:52 67° 05:31 69° A
1 ส.ค. 06:03 71° 69° -4.1 05:56 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 06:09 80° 19° 76° -35.4 04:39 70° 05:29 10° 73° A
30 ส.ค. 06:10 80° 76° -11.4 05:45 74° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 06:13 91° 23° 84° -43.2 04:27 77° 05:26 12° 81° A
28 ก.ย. 06:13 92° 86° -19.2 05:30 83° 05:54 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:19 103° 14° 97° -28.3 05:14 92° 05:50 95° A
28 ต.ค. 06:20 103° 98° -4.3 06:14 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:33 111° 20° 109° -39.5 04:57 101° 05:50 11° 105° A
26 พ.ย. 06:33 112° 109° -15.5 05:57 106° 06:17 108° C
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:49 114° 13° 117° -29.4 05:43 112° 06:20 115° A
26 ธ.ค. 06:50 114° 114° -5.4 06:41 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430