คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดตราด

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 12° 14.0′ เหนือ ลองจิจูด 102° 30.0′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดตราด
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 17:59 247° 247° 9.5 18:15 248° - - - F
7 ม.ค. 17:59 247° 13° 245° 33.5 19:04 249° 18:28 247° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:13 254° 252° 14.2 18:38 253° - - - F
6 ก.พ. 18:14 254° 16° 253° 38.2 19:26 257° 18:46 255° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:20 265° 262° 19.3 18:56 264° 18:36 263° C
8 มี.ค. 18:20 265° 19° 264° 43.3 19:43 269° 18:57 10° 266° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:22 276° 272° 2.5 18:26 272° - - - F
6 เม.ย. 18:22 277° 12° 274° 26.5 19:14 277° 18:45 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:25 287° 283° 12.7 18:50 284° - - - F
6 พ.ค. 18:25 287° 17° 285° 36.7 19:44 288° 19:00 286° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:32 293° -1° 290° 1.5 18:30 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:33 293° 12° 290° 25.5 19:29 292° 18:58 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:39 294° 291° 16.4 19:15 293° 18:55 292° D
4 ก.ค. 18:39 294° 20° 287° 40.4 20:14 291° 19:21 11° 289° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:36 289° 288° 8.4 18:56 289° - - - F
2 ส.ค. 18:36 288° 17° 282° 32.4 19:51 285° 19:09 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:22 279° 282° 0.8 18:29 283° - - - F
31 ส.ค. 18:21 279° 13° 275° 24.8 19:20 277° 18:48 276° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:02 268° 266° 16.6 18:44 268° 18:20 267° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:46 257° 258° 7.1 18:06 259° - - - F
29 ต.ค. 17:45 256° 15° 250° 31.1 18:56 254° 18:17 252° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:42 249° 246° 19.6 18:26 249° 18:01 248° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:53 246° 246° 5.7 18:01 246° - - - F
27 ธ.ค. 17:53 246° 13° 242° 29.7 18:56 246° 18:21 244° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดตราด
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:32 113° 10° 115° -25.9 05:41 112° 06:09 113° A
6 ม.ค. 06:32 113° 112° -1.9 06:31 112° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:35 107° 112° -21.5 06:03 110° 06:21 111° D
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:24 96° 12° 109° -40.7 05:28 106° 05:59 107° A
6 มี.ค. 06:23 96° 103° -16.7 06:09 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:05 84° 97° -33.7 05:26 95° 05:48 96° B
5 เม.ย. 06:04 84° -1° 90° -9.7 06:04 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:49 74° 84° -23.9 05:21 83° 05:37 83° D
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:44 67° 14° 78° -35.3 04:41 76° 05:16 77° A
3 มิ.ย. 05:44 67° 72° -11.3 05:29 72° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:49 66° 70° -20.4 05:04 68° 05:29 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 05:56 71° 14° 70° -28.2 04:46 67° 05:25 69° A
1 ส.ค. 05:56 71° 70° -4.2 05:50 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 05:59 80° 19° 74° -35.6 04:32 71° 05:21 10° 73° A
30 ส.ค. 05:59 80° 76° -11.6 05:36 75° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 05:59 91° 23° 82° -43.4 04:18 77° 05:14 12° 80° A
28 ก.ย. 05:59 92° 85° -19.4 05:19 83° 05:41 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:02 103° 14° 95° -28.6 04:59 92° 05:34 94° A
28 ต.ค. 06:02 103° 98° -4.6 05:57 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:12 111° 20° 107° -39.9 04:40 101° 05:31 11° 104° A
26 พ.ย. 06:12 111° 108° -15.9 05:38 106° 05:57 107° D
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:27 114° 14° 116° -29.7 05:21 111° 05:58 114° A
26 ธ.ค. 06:28 114° 114° -5.7 06:18 113° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430