คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดอุบลราชธานี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 15° 14.0′ เหนือ ลองจิจูด 104° 51.8′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดอุบลราชธานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 17:44 247° 247° 9.3 18:00 248° - - - F
7 ม.ค. 17:45 247° 13° 244° 33.3 18:50 249° 18:14 247° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:00 254° 252° 14.0 18:25 253° - - - F
6 ก.พ. 18:01 254° 15° 251° 38.0 19:13 257° 18:33 254° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:09 265° 262° 19.1 18:45 264° 18:25 263° C
8 มี.ค. 18:10 265° 19° 263° 43.1 19:33 269° 18:46 10° 266° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:13 277° 272° 2.4 18:17 272° - - - F
6 เม.ย. 18:14 277° 11° 273° 26.4 19:06 277° 18:37 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:19 287° 283° 12.6 18:43 284° - - - F
6 พ.ค. 18:19 287° 17° 284° 36.6 19:38 288° 18:54 286° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:28 293° -2° 290° 1.5 18:25 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:28 294° 11° 289° 25.5 19:24 292° 18:53 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:35 294° 291° 16.3 19:10 293° 18:51 292° D
4 ก.ค. 18:35 294° 20° 287° 40.3 20:09 291° 19:17 11° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:31 289° 288° 8.3 18:51 289° - - - F
2 ส.ค. 18:31 289° 16° 281° 32.3 19:45 285° 19:04 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:15 280° 282° 0.6 18:22 283° - - - F
31 ส.ค. 18:14 279° 13° 274° 24.6 19:12 277° 18:40 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 17:52 268° 266° 16.4 18:33 268° 18:10 267° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:33 257° 258° 6.9 17:54 259° - - - F
29 ต.ค. 17:33 256° 15° 249° 30.9 18:43 254° 18:04 252° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:28 248° 246° 19.4 18:11 248° 17:47 247° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:38 246° 245° 5.4 17:46 246° - - - F
27 ธ.ค. 17:38 246° 12° 241° 29.4 18:41 246° 18:06 244° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดอุบลราชธานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:28 113° 10° 116° -26.0 05:36 112° 06:05 114° A
6 ม.ค. 06:28 113° 112° -2.0 06:27 112° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:29 107° 113° -21.6 05:58 111° 06:15 112° E
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:16 96° 11° 110° -40.8 05:22 106° 05:52 108° A
6 มี.ค. 06:15 96° 103° -16.8 06:02 102° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 05:54 84° 98° -33.9 05:17 95° 05:38 97° B
5 เม.ย. 05:54 84° -1° 90° -9.9 05:55 91° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:36 73° 84° -24.1 05:09 83° 05:24 83° E
5 พ.ค. 05:36 73° -4° 77° -0.1 05:51 78° - - - F
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:29 67° 13° 79° -35.5 04:28 75° 05:02 77° A
3 มิ.ย. 05:29 67° 72° -11.5 05:15 72° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:34 66° 70° -20.7 04:49 68° 05:14 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 05:43 71° 15° 71° -28.5 04:31 67° 05:11 69° A
1 ส.ค. 05:43 71° 69° -4.5 05:35 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 05:48 80° 19° 75° -35.8 04:18 70° 05:08 10° 73° A
30 ส.ค. 05:48 80° 76° -11.8 05:23 74° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 05:50 91° 23° 83° -43.6 04:05 77° 05:03 12° 80° A
28 ก.ย. 05:50 92° 85° -19.6 05:07 83° 05:31 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 05:55 103° 14° 96° -28.7 04:49 92° 05:26 94° A
28 ต.ค. 05:55 103° 98° -4.7 05:49 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:07 111° 21° 108° -40.0 04:32 101° 05:25 11° 105° A
26 พ.ย. 06:08 111° 108° -15.9 05:31 106° 05:52 107° C
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:23 114° 13° 117° -29.8 05:16 112° 05:54 114° A
26 ธ.ค. 06:24 114° 114° -5.8 06:14 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430