คาดหมายการเห็นจันทร์เสี้ยว พ.ศ. 2562

จังหวัดอุดรธานี

พิกัดทางภูมิศาสตร์ : ละติจูด 17° 24.5′ เหนือ ลองจิจูด 102° 47.6′ ตะวันออก

 • เวลาขึ้น-ตก คือจังหวะที่ขอบบนของดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์แตะขอบฟ้า
 • มุมเงย คือมุมที่วัดจากขอบฟ้าถึงวัตถุท้องฟ้า คำนวณสำหรับผู้สังเกตที่ระดับน้ำทะเลปานกลาง (เมื่ออยู่สูงมากขึ้น ขอบฟ้าปรากฏจะอยู่ต่ำกว่าเล็กน้อย)
 • มุมทิศ หรือมุมแอซิมัท คือมุมที่วัดจากจุดทิศเหนือ กวาดไปทางขวามือขนานกับขอบฟ้า ทิศเหนือ = 0°, ทิศตะวันออก = 90°, ทิศใต้ = 180°, ทิศตะวันตก = 270°
 • อายุ คือเวลานับจากจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก (สำหรับจันทร์เสี้ยวแรก) หรือจันทร์ดับถึงเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น (สำหรับจันทร์เสี้ยวสุดท้าย) หน่วยเป็นชั่วโมง
 • สังเกตได้ดีที่สุด คือเวลาที่คาดว่าจะสังเกตจันทร์เสี้ยวได้ดีที่สุดของวัน
 • รหัส บอกความสามารถในการเห็นจันทร์เสี้ยว (ในกรณีที่ไม่มีเมฆหมอกบดบัง) มีความหมายดังนี้
  • A - เห็นได้ง่าย
  • B - เห็นได้ภายใต้สภาวะที่ดีเลิศ
  • C - อาจจำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • D - จำเป็นต้องใช้ทัศนูปกรณ์ช่วย
  • E - ไม่สามารถเห็นได้ด้วยกล้องโทรทรรศน์
  • F - ไม่สามารถเห็นได้ (ดวงจันทร์มีมุมห่างจากดวงอาทิตย์น้อยกว่า 7°)
คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวแรกหลังจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดอุดรธานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ตก ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ตก
ดวงจันทร์ตก สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 6 ม.ค. 17:48 247° 246° 9.4 18:04 248° - - - F
7 ม.ค. 17:49 247° 13° 243° 33.4 18:55 249° 18:18 246° A
5 ก.พ. (04:04) 5 ก.พ. 18:06 254° 251° 14.1 18:30 253° - - - F
6 ก.พ. 18:06 254° 15° 251° 38.1 19:19 257° 18:39 253° A
6 มี.ค. (23:04) 7 มี.ค. 18:17 265° 261° 19.2 18:53 264° 18:33 262° C
8 มี.ค. 18:17 265° 19° 262° 43.2 19:41 269° 18:54 10° 265° A
5 เม.ย. (15:50) 5 เม.ย. 18:23 277° 272° 2.6 18:26 272° - - - F
6 เม.ย. 18:23 277° 11° 273° 26.6 19:16 277° 18:46 275° A
5 พ.ค. (05:45) 5 พ.ค. 18:30 287° 283° 12.8 18:54 285° - - - F
6 พ.ค. 18:31 288° 17° 283° 36.8 19:50 288° 19:06 285° A
3 มิ.ย. (17:02) 3 มิ.ย. 18:40 294° -2° 291° 1.7 18:37 290° - - - F
4 มิ.ย. 18:41 294° 11° 289° 25.7 19:37 293° 19:06 291° A
3 ก.ค. (02:16) 3 ก.ค. 18:47 294° 291° 16.5 19:23 293° 19:03 292° D
4 ก.ค. 18:47 294° 20° 286° 40.5 20:22 291° 19:29 11° 288° A
1 ส.ค. (10:12) 1 ส.ค. 18:42 289° 288° 8.5 19:03 290° - - - F
2 ส.ค. 18:42 289° 16° 281° 32.5 19:56 285° 19:15 283° A
30 ส.ค. (17:37) 30 ส.ค. 18:24 280° 282° 0.8 18:33 283° - - - F
31 ส.ค. 18:24 279° 13° 273° 24.8 19:22 277° 18:50 275° A
29 ก.ย. (01:26) 29 ก.ย. 18:00 268° 265° 16.6 18:42 268° 18:18 267° B
28 ต.ค. (10:38) 28 ต.ค. 17:39 257° 258° 7.0 18:01 259° - - - F
29 ต.ค. 17:39 256° 14° 249° 31.0 18:49 254° 18:10 251° A
26 พ.ย. (22:06) 27 พ.ย. 17:32 248° 245° 19.5 18:16 248° 17:52 247° B
26 ธ.ค. (12:13) 26 ธ.ค. 17:42 246° 245° 5.5 17:50 246° - - - F
27 ธ.ค. 17:42 246° 12° 241° 29.5 18:45 246° 18:10 243° A

คาดหมายโอกาสการเห็นจันทร์เสี้ยวสุดท้ายก่อนจันทร์ดับ พ.ศ. 2562 - จังหวัดอุดรธานี
จันทร์ดับ วันที่ ดวงอาทิตย์ขึ้น ดวงจันทร์
ขณะดวงอาทิตย์ขึ้น
ดวงจันทร์ขึ้น สังเกตได้ดีที่สุด รหัส
เวลา มุมทิศ มุมเงย มุมทิศ อายุ เวลา มุมทิศ เวลา มุมเงย มุมทิศ
6 ม.ค. (08:28) 5 ม.ค. 06:40 114° 10° 116° -25.8 05:49 112° 06:17 114° A
6 ม.ค. 06:40 113° 113° -1.8 06:39 113° - - - F
5 ก.พ. (04:04) 4 ก.พ. 06:40 107° 113° -21.4 06:10 111° 06:27 112° E
6 มี.ค. (23:04) 5 มี.ค. 06:25 96° 11° 110° -40.6 05:33 106° 06:02 108° A
6 มี.ค. 06:24 96° 103° -16.6 06:12 103° - - - F
5 เม.ย. (15:50) 4 เม.ย. 06:02 84° 98° -33.8 05:27 95° 05:46 97° B
5 เม.ย. 06:01 84° -1° 90° -9.8 06:03 90° - - - F
5 พ.ค. (05:45) 4 พ.ค. 05:42 73° 84° -24.0 05:17 82° 05:31 83° E
5 พ.ค. 05:41 73° -4° 77° -0.1 05:57 78° - - - F
3 มิ.ย. (17:02) 2 มิ.ย. 05:34 66° 13° 79° -35.5 04:34 75° 05:07 77° A
3 มิ.ย. 05:34 66° 72° -11.5 05:21 71° - - - F
3 ก.ค. (02:16) 2 ก.ค. 05:38 65° 70° -20.6 04:53 67° 05:18 69° B
1 ส.ค. (10:12) 31 ก.ค. 05:48 70° 15° 71° -28.4 04:36 67° 05:16 69° A
1 ส.ค. 05:48 71° 69° -4.4 05:40 69° - - - F
30 ส.ค. (17:37) 29 ส.ค. 05:54 80° 19° 76° -35.7 04:23 70° 05:14 10° 73° A
30 ส.ค. 05:55 80° 76° -11.7 05:29 74° - - - F
29 ก.ย. (01:26) 27 ก.ย. 05:58 91° 23° 84° -43.4 04:11 77° 05:11 13° 81° A
28 ก.ย. 05:59 92° 86° -19.4 05:15 82° 05:39 84° B
28 ต.ค. (10:38) 27 ต.ค. 06:05 103° 14° 97° -28.5 04:58 92° 05:36 95° A
28 ต.ค. 06:06 103° 98° -4.5 05:59 98° - - - F
26 พ.ย. (22:06) 25 พ.ย. 06:19 111° 20° 109° -39.8 04:43 101° 05:36 11° 105° A
26 พ.ย. 06:19 112° 109° -15.7 05:43 106° 06:03 108° C
26 ธ.ค. (12:13) 25 ธ.ค. 06:36 114° 13° 118° -29.6 05:29 112° 06:06 115° A
26 ธ.ค. 06:36 114° 115° -5.6 06:27 114° - - - F

คำนวณโดย : วรเชษฐ์ บุญปลอด / 30 ธันวาคม 2561 / Ephemeris : JPL DE430