ภาพจำลองการเกิดจันทรุปราคาเต็มดวง 9/10 มกราคม 2544

มกราคม 2544 รายงานโดย: วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@hotmail.com)

ภาพจำลองแสดงดวงจันทร์ขณะที่ถูกเงาของโลกเข้าบังระหว่างเวลา 1.42-4.59 น. ของคืนวันที่ 9/10 มกราคม 2544 ภาพเหล่านี้สร้างโดยอ้างอิงกับผลการคำนวณ คำนึงถึงส่วนเว้าแหว่งของเงาโลกที่สัมพันธ์กับร่องรอยบนพื้นผิวดวงจันทร์ และการวางตัวของดวงจันทร์ที่สัมพันธ์กับขอบฟ้าสำหรับผู้สังเกตในประเทศไทย

1.50 น. 2.00 น. 2.10 น. 2.20 น. 2.30 น.
 
2.50 น. 2.40 น.
   
4.00 น.
4.10 น. 4.20 น. 4.30 น. 4.40 น. 4.50 น.

ดูเพิ่ม

ภาพจากห้องภาพท้องฟ้า