ฝนดาวตกในปี 2545

มกราคม 2545 วรเชษฐ์ บุญปลอด (worachateb@hotmail.com)
ฝนดาวตกที่น่าสนใจในปี 2545
ฝนดาวตก วันที่มีมากที่สุด อัตราการเกิดสูงสุด
ที่อาจเป็นไปได้
(ดวงต่อชั่วโมง)
ดวงจันทร์ ความคาดหมายเกี่ยวกับ
ท้องฟ้าและแสงจันทร์
ควอดแดรนต์ 4-5 ม.ค. 100 (อาจอยู่ระหว่าง 50-70) จันทร์เพ็ญ แสงจันทร์รบกวน ท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนมาก
พิณ 22-23 เม.ย. 15 (อาจมากถึง 80) ข้างขึ้นแก่ ๆ แสงจันทร์รบกวน โอกาสมีเมฆร้อยละ 50
อีตาคนแบกหม้อน้ำ 6-7 พ.ค. 60 ครึ่งดวงข้างแรม แสงจันทร์รบกวน ท้องฟ้าอาจมีเมฆมาก
เดลตาคนแบกหม้อน้ำ 27-28 ก.ค. 20 จันทร์เพ็ญ แสงจันทร์รบกวน ท้องฟ้าอาจมีเมฆมาก
เพอร์ซิอัส 12-13 ส.ค. 80 จันทร์ดับ ปานกลาง ท้องฟ้าอาจมีเมฆมาก
นายพราน 22-23 ต.ค.. 20 จันทร์เพ็ญ แสงจันทร์รบกวน ท้องฟ้าอาจมีเมฆบางส่วนถึงมาก
สิงโต 17-19 พ.ย. อาจมีจำนวนมากกว่า 1,000 ดวงต่อชั่วโมง ในทวีปอเมริกา จันทร์เพ็ญ แสงจันทร์รบกวน ท้องฟ้าอาจมีเมฆบางส่วน
คนคู่ 14-15 ธ.ค. 100 ข้างขึ้นแก่ ๆ แสงจันทร์รบกวน ท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนมาก

ฝนดาวตกสิงโตในปี 2544 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้คนให้ความสนใจในปรากฏการณ์ลักษณะนี้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความสำเร็จในการทำนายเวลาการเกิดฝนดาวตกสิงโตที่แม่นยำในปีที่ผ่านมาทำให้ปีนี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดฝนดาวตกสิงโตเป็นจำนวนมาก แต่บริเวณที่มองเห็นดาวตกจากฝนดาวตกสิงโตในช่วงที่มีอัตราการเกิดสูงสุด ตามผลการคำนวณของเดวิด แอชเชอร์ โรเบิร์ต แม็กนอต ทอม แวน ฟลานเดิร์น และเอสโค ลือทิเนน คือ ทวีปยุโรปและอเมริกา อย่างไรก็ตาม การดูฝนดาวตกสิงโตในปีนี้จะมีอุปสรรคเนื่องจากแสงจันทร์รบกวน สำหรับประเทศไทยคาดว่าจะมองเห็นได้ไม่มากนัก อาจต่ำกว่า 50 ดวงต่อชั่วโมง

ดาวตกปรากฏให้เห็นบนท้องฟ้าอยู่เสมอ ๆ แต่จะมีจำนวนมากกว่าปกติเมื่อโลกเดินทางฝ่าเข้าไปในอาณาบริเวณของสายธารอุกกาบาตที่มีฝุ่นอุกกาบาตที่ดาวหางทิ้งไว้ ดาวตกที่เกิดจากฝุ่นอุกกาบาตเหล่านี้มีหลายกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีลักษณะของดาวตกที่เห็น และจำนวนความถี่แตกต่างกันตามแต่องค์ประกอบและความเร็วของอุกกาบาต ดาวตกกลุ่มที่สำคัญในรอบปีมีอยู่ประมาณ 8 กลุ่ม กลุ่มฝนดาวตกส่วนใหญ่ในปีนี้ถูกแสงจันทร์รบกวนรวมทั้งฝนดาวตกสิงโต มีอยู่กลุ่มเดียวที่ไม่มีแสงจันทร์รบกวน คือ ฝนดาวตกเพอร์ซิอัส แต่ประเทศไทยจะมีโอกาสที่จะเห็นได้น้อยเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน

ดูเพิ่ม