ดาราศาสตร์สัญจร

ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ

29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2545


ถ่ายภาพหมู่กัันบริเวณยอดภูเรือ
หนาวมากครับ อุณหภูมิประมาณ 8 องศาเซลเซียส ลมก็แรงมากครับ