ค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ณ จ.ขอนแก่น
9 มกราคม 2547บรรยายก่อนชมของจริงครับวิทยากรตั้งกล้องเตรียมพร้อม

เด็กๆ มาดูดาวเสาร์กัน

สวยมากๆ เลยครับพี่ถ่ายภาพอาจารย์และวิทยากร

กิจกรรมวันเด็กพอดีครับ