ดาราศาสตร์สัญจร ณ อุทยานแห่งชาติทับลาน

11 พฤศจิกายน 2548