การแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ ครั้งที่ 4
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
9 -15 พฤศภาคม 2550