ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553
พร้อมทั้งเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

เนื่องด้วยสมาคมดาราศาสตร์ไทย จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 ในวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 ชั้น 2 อาคาร 6 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (บริเวณสมาคมดาราศาสตร์ไทย) โดยมีวาระการประชุมดังนี้

 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ และวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2552
 2. กรรมการบริหารสมาคมฯ แถลงกิจการในรอบปี
 3. เลือกตั้งคณะกรรมการเลือกตั้ง
 4. เลือกตั้งผู้สอบบัญชี ปี พ.ศ. 2554
 5. เรื่องอื่นๆ

อนึ่งในการประชุมครั้งนี้ สมาคมฯจะจัดบรรยายพิเศษปรากฎการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าสนใจยิ่ง ต้อนรับปีใหม่ 2011 (พ.ศ. 2554) คือ

 • ปรากฏการณ์ต้อนรับปีใหม่ ฝนดาวตกก่อนรุ่งอรุณ "ฝนดาวตกควอดแดรนท์" ในเช้าวันอังคารที่ 4 มกราคม 2011
  โดย : นายอารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย
 • มหกรรมจันทรุปราคาเต็มดวง คืนวันที่ 15 มิถุนายน 2011 และคืนวันที่ 10 ธันวาคม 2011
  โดย : นายอารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย
 • ดาวเคราะห์ชุมนุมครั้งสำคัญ ได้แก่ ดาวอังคาร ดาวพุธ ดาวพฤหัสบดี ดาวศุกร์ ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2011
  โดย : วิทยากรสมาคมดาราศาสตร์ไทย
 • เวลา 18:00 น. - 20:00 น. ดูดาวพฤหัสบดีผ่านกล้องโทรทรรศน์
  โดย : คณะวิทยากรสมาคมดาราศาสตร์ไทย

นอกจากนี้สมาชิกสมาคมฯ ที่เข้าประชุมจะได้จับฉลากรับรางวัล "ของที่ระลึก" ครบรอบ 30 ปี สมาคมดาราศาสตร์ไทย ดังนั้นจึงขอเชิญชวนสมาชิก ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม และฟังการบรรยายพิเศษ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุม ในวัน เวลา ดังกล่าว ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายอารี สวัสดี
นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย


แผนที่ห้องประชุมใหญ่ 2 อาคาร 6 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

แผนที่สถานที่ประชุม