ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556
และฟังการบรรยายพิเศษ

เนื่องด้วยสมาคมดาราศาสตร์ไทย จะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13:30 – 17:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 1 โรงเรียนดาราคาม โดยมีวาระการประชุมดังนี้

 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ และวิสามัญประจำปี พ.ศ. 2555
 2. กรรมการบริหารแถลงกิจการในรอบปี
 3. ผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ตามข้อบังคับสมาคมฯ 3.2.7 ในปีที่มีการเลือกตั้ง
 4. เลือกตั้งผู้สอบบัญชี
 5. เรื่องอื่นๆ

เวลา 15:00 น. กิจกรรมสำรวจดวงอาทิตย์ มีจุดมืดดวงอาทิตย์ (sunspot) มากน้อยเท่าใด ดูผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่มีแผ่นกรองแสงดวงอาทิตย์ชนิดพิเศษปิดหน้ากล้อง (ห้ามดูดวงอาทิตย์ผ่านกล้องโดยตรงที่ไม่มีแผ่นกรองแสงปิด โดยเด็ดขาดจะทำให้ตาบอดทันที) โดยมีทีมวิทยากรสมาคมให้ความรู้และแนะนำวิธีดูดวงอาทิตย์อย่างปลอดภัย ณ บริเวณลานสนามโรงเรียนดาราคาม

อนึ่งในการประชุมครั้งนี้ สมาคมฯ จะจัดบรรยายพิเศษปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่เด่นมหัศจรรย์ยิ่ง ในรอบปี พ.ศ. 2557 ดังนี้

 • ฉลองสงกรานต์ปี 2557 ชมดาวอังคารใกล้โลก (วันจันทร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2557)
 • จันทรุปราคาเต็มดวง วันออกพรรษา พระจันทร์เพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557)
 • ตามล่าดูดาวหางดวงใหม่ “ดาวหางแพนสตาร์ส 2012” ในปี พ.ศ. 2557
  วิทยากร : นายอารี สวัสดี นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย
  และกรรมการบริหารสมาคมดาราศาสตร์ไทย

นอกจากนี้สมาชิกสมาคมฯ ที่เข้าประชุมจะได้จับฉลากรับรางวัล “ของที่ระลึกจากสมาคมฯ” ดังนั้นจึงขอเชิญชวนสมาชิก ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม และฟังการบรรยายพิเศษ

เวลา 18:00 น. ขอเชิญทุกท่านและผู้สนใจร่วมกิจกรรม " เปิดฟ้ากลางกรุง ตามหาดวงดาวหน้าหนาว " มาเรียนรู้การดูดาวเบื้องต้น การใช้แผนที่ฟ้าของสมาคมฯ สมาคมฯ จะนำกล้องโทรทรรศน์มาให้บริการส่องดูเสี้ยวบางของดาวศุกร์, ดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์บริวาร 4 ดวงใหญ่, กระจุกดาว, เนบิวลา, กาแล็กซี, และระบบดาวคู่ จนถึงเวลา 21;00 น. ที่ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุม ในวัน เวลา ดังกล่าว ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

นายอารี สวัสดี
นายกสมาคมดาราศาสตร์ไทย

แผนที่

แผนที่สถานที่ประชุม