ถ่ายทอดสด ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ : 6 มิถุนายน 2555 ถ่ายทอดสด ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ : 6 มิถุนายน 2555

สมาคมดาราศาสตร์ไทยร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จัดกิจกรรมและถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 จากบริเวณสนามหน้าตึกบัญชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จังหวัดนครนายก

• หน้าแรก ภาพถ่ายกิจกรรม ภาพถ่ายปรากฏการณ์ ภาพถ่ายและกิจกรรมในต่างประเทศ

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถ่ายภาพดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 9:52 น. ผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยจัดถวาย ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จ.นครนายก (ภาพพระราชทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ 6 มิถุนายน 2555 ผ่านกล้องโทรทรรศน์ที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยจัดถวาย ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จ.นครนายก (ภาพพระราชทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงถ่ายภาพดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ 6 มิถุนายน 2555 ด้วยกล้องโทรทรรศน์ที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยจัดถวาย เมื่อเวลา 9:52 น. ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จ.นครนายก (ภาพพระราชทาน)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ 6 มิถุนายน 2555 ด้วยแว่นสุริยะ ที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยทูลเกล้าฯ ถวาย ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จ.นครนายก (ภาพพระราชทาน)

ลำดับเหตุการณ์ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จ.นครนายก
ดวงอาทิตย์ขึ้น ดาวศุกร์เข้าในดวงอาทิตย์ลึกที่สุด สัมผัสที่ 3 สัมผัสที่ 4
05:47 น. 08:32:22 น. 11:32:25 น. 11:49:47 น.

ขอเชิญรับเสด็จและเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ ปรากฏการณ์แห่งศตวรรษ ด้วยมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และสมาคมดาราศาสตร์ไทย จัดกิจกรรมดังกล่าวในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไป ถึงเที่ยงวัน ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก จังหวัดนครนายก โดยพร้อมเพรียงกัน

สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ในปรากฏการณ์แห่งศตวรรษครั้งนี้ เข้าร่วมกิจกรรม โดยสมาคมดาราศาสตร์ไทย จะมีอุปกรณ์ดาราศาสตร์สำหรับสังเกตการณ์ มีนิทรรศการ การสังเกตการณ์อย่างถูกต้อง และมีกล้องโทรทรรศน์ดาราศาสตร์แบบพิเศษหลายรูปแบบมาให้ศึกษา และบริการ โดยสมาคมดาราศาสตร์ไทยได้เชิญนักเรียนทุนและนักเรียนที่ได้รับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ดาราศาสตร์โอลิมปิก มาให้คำแนะนำในการสังเกตการณ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

สมาคมดาราศาสตร์ไทยจะมีการถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ตลอดปรากฏการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมดาราศาสตร์ไทยแห่งนี้ ด้วยความร่วมมือระหว่างสมาคมดาราศาสตร์ไทยและบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

และในการนี้ จะมีการจับภาพนาทีประวัติศาสตร์ด้วยการถ่ายภาพการส่องดูดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์ด้วยแว่นสุริยะ โดยนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าทั้งโรงเรียน และคณาจารย์ รวมทั้งประชาชนทั้งหมดที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับทุกท่านที่ต้องการจะถ่ายภาพปรากฏการณ์ในครั้งนี้ หรือมีอุปกรณ์การสังเกตการณ์ เช่นกล้องดูดาว หรืออุปกรณ์อื่น ๆ สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเรียนเชิญทุกท่านนำอุปกรณ์ของท่าน มาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ได้

3 มิถุนายน 2555

เว็บไซต์ถ่ายทอดสดอื่น ๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม