ห้องภาพท้องฟ้า

สุริยุปราคา 15 01 2010

สุริยุปราคา 15 01 2010

ถ่ายภาพโดย : สมศักดิ์ แซ่เต็ง (teng813@hotmail.com)

สถานที่ : ถ่ายจากบ้านโคกเมือง ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์

วัน/เวลา : 15 มกราคม 2553 เวลา 15:38 น.

กล้อง Fuji Finepix S5500 opticalzoom 10x(57mm) 1/56 F/3.1 ISO-200 ถ่ายผ่านฟิล์ม X-Ray