สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ห้องภาพท้องฟ้า

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"ห้องภาพท้องฟ้า" นี้เป็นหน้าที่แสดงภาพถ่ายท้องฟ้าหรือภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ หากนักถ่ายภาพท่านใดมีภาพถ่ายท้องฟ้าสวย ๆ สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเชิญชวนนักถ่ายภาพท้องฟ้าชาวไทย ส่งผลงานมายังห้องภาพท้องฟ้านี้ เพื่อเผยแพร่และชื่นชมโดยทั่วกัน


ภาพล่าสุด

แสงเหนือ ณ ไอซ์แลนด์

ขันติ วสะหลาย

25/3/67

NGC1501 - The Camel Eye Nebula

นายปฏิพล แช่มสกุล

6/12/66

planet conjunction

ปนิวัตร เส้นเกษ

11/3/66

เส้นตรง

แสงจันทร์

26/2/66

ดาวเรียงแถว

นายไพรศักดิ์ บวรวงศ์ดิลก

23/2/66

ดาวหาง ZTF

ณัฐวุฒิ คำทอง

2/2/66

ดวงจันทร์อยู่ใกล้ดาวแอนทาเรส (ปาริชาต)

กมล แย้มอุทัย

19/1/66

สามเหลี่ยมฤดูหนาว

วิมุติ วสะหลาย

18/1/66

ดาวพุธที่พิษณุโลก

ปนิวัตร เส้นเกษ

22/12/65

ค่ำคืนแห่งฝนดาวตกคนคู่

สุกัญญา รักชาติ

15/12/65

จันทรุปราคา 2565

ศุภธิดา วงษ์อนันต์และปิยาภัทร เรืองเนตร

22/11/65

จันทรุปราคาลอยกระทง

นายกมล แย้มอุทัย

8/11/65

งานศิลปะยามราตรี

นายธีรพงศ์ พุฒพิมาย

22/8/65

พระจันทร์ทรงกลด(2)

กมล แย้มอุทัย

17/7/65

พระจันทร์ทรงกลด

กมล แย้มอุทัย

17/7/65

ดาว(ศุกร์)เคียงเดือน(พระจันทร์)

กมล แย้มอุทัย

27/5/65

ดาวเรียงกัน

กมล แย้มอุทัย

26/5/65

ดาวเคียงเดือน

กมล แย้มอุทัย

25/5/65

ดาวเคราะห์ชุมนุม

นายธีรพงศ์ พุฒพิมาย

28/4/65

Micro Full Moon

กมล แย้มอุทัย

18/1/65