ห้องภาพท้องฟ้า

ราหูอมสุริยาเหนือบ้านฉัน

ราหูอมสุริยาเหนือบ้านฉัน

ถ่ายภาพโดย : ธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ, เสรี ลิขิตธีรเมธ (rith.conan@gmail.com)

สถานที่ :

วัน/เวลา : 15 มกราคม 2553

Sony DSC-W150, f/13, 1/500 วินาที, ใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องแล้วใช้กระดาษเป็นฉากรับ