ห้องภาพท้องฟ้า

Solar Eclipse 53-01-15 @1400 PM

Solar Eclipse 53-01-15 @1400 PM

ถ่ายภาพโดย : นรินทร์ หอยสังข์ (hoisann@gmail.com)

สถานที่ :

วัน/เวลา : 15 มกราคม 2553 14.00 น.

Canon D400, sigma 400 f/5.6 + TC2X, ISO 400, 1/10 วินาที, Polarizing filter+film x-rays เป็น filter