ห้องภาพท้องฟ้า

สุริยคราสเหนือกระโจมแก้ว

สุริยคราสเหนือกระโจมแก้ว

ถ่ายภาพโดย : โอภาส ชาญมงคล (mongkol_pt@hotmail.com)

สถานที่ : กระโจมแก้ว พระนครคีรี เมืองเพชร

วัน/เวลา : 15 มกราคม 2553

F11/60 ISO 400 WB.A กล้อง D700 เลนซ์ 80-200 F 2.8D ตั้งถ่ายภาพซ้อน 2 ครั้ง ครั้งแรกถ่ายที่ดวงอาทิตย์ใช้แผ่นฟิล์ม 120 ใช้ปากกาเมจิกสีแดงระบายตรงกลางแผ่นฟิล์ม ถ่ายครั้งที่ 2 ถอดแผ่นฟิล์มออก ถ่ายซ้อนที่กระโจมแก้ว ปรับ under 2 สตอป