ห้องภาพท้องฟ้า

จันทรุปราคาคืนสองปี

จันทรุปราคาคืนสองปี

ถ่ายภาพโดย : ธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ (rith.conan@gmail.com)

สถานที่ :

วัน/เวลา :

Sony DSC-W150, 1/100