ห้องภาพท้องฟ้า

Transit of Venus 6/6/2012

Transit of Venus 6/6/2012

ถ่ายภาพโดย : พรชัย รังษีธนะไพศาล [SunOod]

สถานที่ : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก

วัน/เวลา : 6 มิถุนายน 2555 10:39

Fujifilm FinePix S8000 fd, Solar milar filter, 425mm., f/4.5, 1/2000 S, ISO 100