ห้องภาพท้องฟ้า

Trasit of Venus, June 6, 2012

Trasit of Venus, June 6, 2012

ถ่ายภาพโดย : พรชัย รังษีธนะไพศาล [SunOod]

สถานที่ :

วัน/เวลา : 6 มิถุนายน 2555 10:39 น.

Fujifilm FinePix S8000 fd, Solar Filter, 425 mm. 1/160 S, f/8, ISO 100