ห้องภาพท้องฟ้า

ฝนดาวตก Geminids

ฝนดาวตก Geminids

ถ่ายภาพโดย : นพ.สุภนิติ์ นิวาตวงศ์ (supanit.n@gmail.com)

สถานที่ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป้งก้อนเส้า จังหวัดสระบุรี

วัน/เวลา : 14 ธันวาคม พ.ศ.2555 01:54 น.

Canon 650D ISP1600 18mm f/3.5, 30 seconds