ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวหางแพนสตารส์จากเครื่องบิน

ดาวหางแพนสตารส์จากเครื่องบิน

ถ่ายภาพโดย : พรชัย อมรศรีจิรทร

สถานที่ : บนเครื่องบิน กรุงเทพ-เชียงใหม่

วัน/เวลา : 13 มีนาคม 2556 19:11 น.

Olympus OM-D E-M5, Panasonic 12-35 @21mm (เท่ากับ 42mm ในระบบ 135), 1/20 วินาที, ISO 1600