ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวหางแพนสตารส์

ดาวหางแพนสตารส์

ถ่ายภาพโดย : บุญตัน พิทธวงศ์

สถานที่ : สวนสาธารณะเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วัน/เวลา : 13 มีนาคม 2556 19:05 น.

SONY SLT-A55V, 50mm, 1.6 วินาที, f/3.2, ISO 400