ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวหางแพนสตารส์

ดาวหางแพนสตารส์

ถ่ายภาพโดย : สรภัณฑ์ เลิศอุดมลักษณ์

สถานที่ : Cape Dara Resort, พัทยา

วัน/เวลา : 13 มีนาคม 2556 19:23 น.

Nikon D7000, 86 mm, f/3.5, 2.5S, ISO 800