ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวเสาร์

ดาวเสาร์

ถ่ายภาพโดย : พรชัย รังษีธนะไพศาล

สถานที่ : สมาคมดาราศาสตร์ไทย

วัน/เวลา : 27 เมษายน 2556 21.45 น.

Fuji S8000, ผ่านกล้องโทรทรรศน์ทะลลสะท้อนแสง 8 นิ้ว Orion SkyQuest XTB Classic Dobsonia Telescope