ห้องภาพท้องฟ้า

จันทรุปราคา 8 ตุลาคม 2557

จันทรุปราคา 8 ตุลาคม 2557

ถ่ายภาพโดย : อ.วาสนา ศรีรักษ์

สถานที่ : อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วัน/เวลา : 8 ตุลาคม 2557

Pentax K-5 IIs + DA L 55-300