ห้องภาพท้องฟ้า

ดาราจักรแอนดรอเมดา (Andromeda Galaxy)

ดาราจักรแอนดรอเมดา (Andromeda Galaxy)

ถ่ายภาพโดย : ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์

สถานที่ :

วัน/เวลา :

ภาพ LRGB เวลาถ่ายรวม 96 นาที ด้วยกล้อง CCD SBIG STX-16803 กล้องหักเหแสง Takahashi FSQ-106 530 ม.ม. f/5 เม้าท์ Astrophysics 900 GTO